Annetaan rauhalle mahdollisuus – loppu sodalle ja militarismille

Jiri Mäntysalo/ 25 helmikuun, 2022/ Ajankohtaista, Kannanotot

Kuvassa eri värisiä rauhansymboleja.

Viime aikoina Euroopassa kiihtyneen jännittyneisyyden ja Venäjän torstaina aloittaman sotilaallisen hyökkäyksen takia kansat Ukrainassa, Euroopassa ja maailmassa elävät katastrofaalista aikaa. Nato on jo pitkään voimistanut omaa sodan uhoaan ja pyrkinyt laajentamaan vaikutuspiiriään. Venäjän tunnustettua Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueet itsenäisiksi valtioiksi, ja aloitettua sotatoimet Ukrainaa vastaan, on syntynyt tilanne, jossa diplomatian merkitys on tärkeämpi kuin koskaan.

Venäjän sotatoimet ovat tuomittavia. Samalla on todettava, että Naton ja Yhdysvaltojen kasvanut läsnäolo Euroopassa on lisännyt jännittyneisyyttä. Naton joukkojen ja aseiden lähestyessä kohti Venäjän rajaa on muistettava Kuuban ohjuskriisi vuodelta 1962. Silloin povattiin kolmannen maailmansodan syttymistä, jos Neuvostoliitto olisi sijoittanut ohjuksia Kuubaan. Yhdysvallat ei toisen suurvallan läheisestä läsnäolosta pitänyt. Vaikka Neuvostoliittoa ei enää ole, vaan yhtenä suurvaltana tänä päivänä on kapitalistinen Venäjä, Kuuban ohjuskriisi ja nykyinen Ukrainan tilanne muistuttavat toisiaan. Vaikka julkisuudessa toistetaan nyt, ettei etupiiriajattelu sovi nykymaailmaan, eivät maailman suurvallat halua toistensa aseita rajojensa tuntumaan.

On laitettava loppu Naton laajentumiselle ja kasvavalle läsnäololle Euroopassa, mutta samalla Venäjän on palattava neuvotteluun ja rauhan rakentamiseen.

Vastustamme sekä Yhdysvaltojen ja Naton, että Venäjän toimia Ukrainassa ja sen rajoilla. On laitettava loppu Naton laajentumiselle ja kasvavalle läsnäololle Euroopassa, mutta samalla Venäjän on palattava neuvotteluun ja rauhan rakentamiseen. Tämän osana Suomen on irtauduttava Naton kanssa solmitusta isäntämaasopimuksesta ja peruttava hävittäjähankinnat.

Itäisen Ukrainan konfliktoitunut tilanne on alun perin pitkälti Ukrainan hallinnon oman toiminnan tuotosta. Maan korruptio, vallan ja varallisuuden kasaantuminen harvoihin käsiin sekä demokratiavaje on aiheuttanut tilanteen, jossa itäisten alueiden tarpeet ovat jääneet huomiotta. Tämä on kasvattanut tyytymättömyyttä ja levottomuuksia alueilla. Ukrainan onkin nyt ryhdyttävä rakentamaan demokratiaa asukkaiden paikalliset tarpeet, näkemykset ja kansalaisoikeudet huomioon ottaen sekä laillistettava kommunistisen puolueen toiminta.

Kaikkien osapuolten on pidättäydyttävä sotilaallisesta toiminnasta ja palattava neuvottelupöytään. Pysyvä rauha ja turvallisuus on mahdollista aikaansaada vain aktiivisella ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvalla diplomatialla.

SKP:n Korson osasto

Share this Post