Aluevaalit lähestyvät!

SKP:n vaaliauto ja aktiiveja.

Uudet aluevaalit pidetään tammikuussa 2022. Aluevaalit järjestetään sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta uusille hyvinvointialueille. Olet tervetullut ehdokkaaksi SKP:n listalle Vantaan ja Keravan vaalipiiriin sekä mukaan vaalityöhön!

Aluevaaleissa vantaalaista ehdokasta voi äänestää Keravasta ja päinvastoin sekä vantaalaiset ja keravalaiset ehdokkaat osallistuvat yhteisillä listoilla.

Eduskunta hyväksyi Sanna Marinin hallituksen sote-mallin kesäkuussa. Terveydenhoito sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät nyt kunnilta 21 hyvinvointialueen ja viiden yhteistyöalueen vastuulle. Yksi perustettava hyvinvointialue tulee olemaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, joka muodostaa aluevaaleissa myös oman vaalipiirin. Vantaalaista ehdokasta voi siis äänestää Keravasta ja päinvastoin sekä vantaalaiset ja keravalaiset ehdokkaat osallistuvat yhteisillä listoilla.

Haemme nyt ehdokkaita aluevaaleihin. Tervetuloa kommunistien listalle (jäsenenä tai sitoutumattomana) tai muuten mukaan vaalityöhön! Ota yhteyttä SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön puheenjohtajaan Ossi Kähmiin (ossi.kahmi@gmail.com) tai sihteeriin Jiri Mäntysaloon (jiri.mantysalo@desili.fi)!

******

Kantojamme sote-uudistukseen ja uusiin hyvinvointialueisiin

Palvelujen rahoitusvaje ja päätöksenteon siirtäminen hyvinvointialueille uhkaa johtaa lähipalvelujen karsimiseen. Kun paikallisten tarpeiden tuntemus heikkenee ja sote-palvelut irrotetaan kuntien muusta toiminnasta, vaikeutuu myös sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen.

SKP:n tavoitteet paremmista palveluista ja eriarvoisuuden vähentämisestä sote-palveluissa edellyttävät palvelujen rahoituksen tuntuvaa tasokorotusta ja peruspalvelujen vahvistamista.

Kun rahoituksen taso ei kokonaisuutena nouse, johtaa alueellisten erojen vähentäminen rahoituksen leikkaamiseen Helsingissä ja useilla muilla alueilla. Rahoitusvajetta ylläpitää se, että palvelutarpeiden kasvu huomioidaan jatkossa vain 80 prosenttisesti. Riittävän henkilöstömitoituksen turvaamisen ja palkkauksen parantamisen sijasta rahoitusmalli kannustaa palkkakehityksen ”hillitsemiseen”.

SKP:n tavoitteet paremmista palveluista ja eriarvoisuuden vähentämisestä sote-palveluissa edellyttävät palvelujen rahoituksen tuntuvaa tasokorotusta, peruspalvelujen vahvistamista, palvelumaksujen vähentämistä ja lopulta poistamista, sekä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä.

Palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi on välttämätöntä parantaa myös työntekijöiden työehtoja ja vaikutusmahdollisuuksia, sekä huomioida työntekijöiden osaaminen ja kokemus paremmin myös sote-uudistusta toteuttaessa. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on kehitettävä osallistuvaa demokratiaa.

Jos osa rahoituksesta kerätään tulevaisuudessa maakuntaverolla, pitää se tehdä tulojen mukaan kiristyvällä progressiivisella verotuksella, joka ulotetaan koskemaan myös pääomatuloja. Valtion rahoituksella on jatkossakin tasoitettava alueellisia eroja. Yksityistä hoito- ja hoivabisnestä suosivasta monikanavarahoituksesta on siirryttävä asteittain siihen, että lakisääteiset sote-palvelut järjestetään julkisina palveluina.

Korson osastokokous käynnisteli uutta kulttuuria

Kuva Korson Ankkapuistosta ja kuvan päälle lisättynä SKP:n logo ja viereen valkoisella teksti 'Korso'.

SKP:n Korson osasto piti vuosikokouksensa Malmin puoluetoimistolla ja etänä Skypellä tänään 15.7. Kokous oli ensimmäinen laatuaan pitkään aikaan ja valitsi uudet vastuuhenkilöt tarttumaan toimeen.

Osaston hallitukseen valittiin kolme toveria. Korson osaston puheenjohtajaksi valittiin Jiri Mäntysalo, sihteeriksi Thea Susan Lausa ja hallituksen kolmanneksi jäseneksi Matti Christensen.

Paikallistason osastotoimintaa käynnistelevä kokous oli osoitus uuden kulttuurin luomisesta osastotoimintaa vahvistaen ja esiin nostaen. SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö linjaa tämän vuoden toimintasuunnitelmassaan, että kiinnostusta puoluetoimintaa kohtaan ryhdytään rakentamaan paikallistasolta käsin. Tässä kollektiivisessa hankkeessa Korson osasto on mukana.

Osastomme on vielä pieni, mutta kaikki kasvaa toiminnasta ja tovereista. Tervetuloa mukaan puoluetyöhön!

SKP:n Korson osaston yhteystiedot löydät täältä!

Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin toimintaan!

Pimeä aikataulunäyttö Korson asematunnelissa 13.2.2021.

Näytöt, joiden tarkoitus on kertoa viimeisimpien bussivuorojen kulusta ja aikatauluista, ovat olleet pimeinä Korson asematunnelissa ainakin helmikuusta lähtien. Toimimattomat aikataulunäytöt ovat yksinkertaisesti huonoa infranhoitoa, joka pitää korjata.

Aikataulunäyttöjä ei ole alun perin asennettu turhan takia, vaan myös bussiaikatauluista kertovilla näytöillä on sama tärkeä tehtävä kuin juna-asemien näytöillä. Korson asematunnelissa näytöillä on iso merkitys etenkin siksi, että tunnelin kautta kuljetaan monesti junalta bussille. Ajantasaisen tiedon saaminen näytöiltä on oleellista. Silloin älypuhelinta käyttävien ei tarvitsisi tarkistaa aikatauluja joka kerta HSL-sovelluksesta, jonka reittioppaan ja lipun toimivuuden kanssa on muutenkin toistuvia ongelmia. Lisäksi pitää ottaa huomioon kaikki ne joukkoliikenteen käyttäjät, jotka eivät käytä sovellusta.

Edellytämme Korson asematunnelin aikataulunäyttöjen käyttöönottoa tai tarvittaessa korjaamista viipymättä. Nykyisellään näyttöjen toimimattomuus on selkeä puute ja huononnus kaupunki-infraan.

SKP:n Korson osasto

Vuosikokous uusi SKP:n Vantaan kaupunkikomiteaa

Kuvassa SKP:n lippu.

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö piti vuosikokouksensa Malmin puoluetoimistolla tiistaina 6.7. Kokouksessa valittiin uusi kaupunkikomitea Vantaalle sekä käsiteltiin mennyttä ja tulevaa toimintaa.

Uusi kaupunkikomitea avaa myös uutta aikaa SKP:n Vantaan kaupunkijärjestössä. Viimeisestä kaupunkikomitean kokoontumisesta oli kulunut aikaa, mutta nyt tavoitelistalla on monia puoluetoimintaa nostavia kysymyksiä. Esimerkiksi osastotason toimintaa on tarkoitus lähteä uudelleenherättämään ja nostamaan kiinnostusta puolueeseen paikallistasolta käsin.

Vantaan Tiedonantaja-kerho jatkaa kokoontumistaan jatkossakin ja sen toimintaan on jokainen toveri tervetullut!

Kaupunkikomitean jäsenet ja toimihenkilöt

Ossi Kähmi, puheenjohtaja
Jari Karttunen, varapuheenjohtaja
Jiri Mäntysalo, sihteeri
Erkki Matinlassi, taloudenhoitaja
Heikki Ekman
Juha Kovanen

Liity mukaan kommunistien porukkaan!

Kuntien talous ja verotus

SKP:n kotisivulla on lisää artikkeleita ajankohtaisista kuntavaaleihin liittyvistä vaatimuksista ja ehdotuksista. Tutustu https://www.skp.fi/ajankohtaista

Kuntien rahoitusta on leikattu jo pitkään päätöksillä, joita ovat olleet tekemässä hallituksessa istuessaan vuorotellen kaikki eduskuntapuolueet. Ilman näitä valtionosuuksien leikkauksia kunnilla ei olisi nyt erityisiä talousongelmia. Samaan aikaan kuntien tehtäviä ja vastuita on lisätty.

Koronaepidemia on laittanut myös monen kunnan talouden tiukoille. Valtion on pidettävä huoli siitä, että koronamenetykset korvataan kaikille kunnille.

Pääomatuloja on alettava verottaa kunnallisverotuksessa kuten muitakin tuloja. Tämä tuottaisi kunnille noin 1,5 – 2 miljardia euroa vuodessa. Kuntien valtionosuuksia ja osuutta yhteisöveron tuotosta on lisättävä. Kunnallisvero on muutettava aidosti progressiiviseksi ja kunnallisveron perusvähennystä on korotettava tuntuvasti.

Kuntien taloutta voidaan ja pitää vahvistaa myös kehittämällä kunnallista liiketoimintaa. Kuntien on tuotettava peruspalvelut itse ja hylättävä kalliit yksityiset palvelut.

Kunnat voivat säästää esimerkiksi pidättäytymällä ostamasta konsulttipalveluja ulkopuolisilta.

SKP vaatii korotuksia kuntien valtionosuuksiin ja jo vuosikymmeniä toteutettujen kuntien valtionosuuksien leikkausten perumista.