Hävittjämiljardit kuntapalveluihin

Vaalien ehdokasnumerot selvillä

SKP Vantaan ehdokasnumerot kuntavaaleissa 2021.

Numeromme on täällä! Äänestä kuntavaaleissa hyvinvointia, lähidemokratiaa ja kuntataloutta vahvistavaa listaa – numeroita 465-469!

465 Heikki Ekman, opiskelija
466 Jari Karttunen, pääsihteeri, filosofian maisteri
467 Eeva Kaukoluoto, kehittämiskonsultti, filosofian tohtori
468 Ossi Kähmi, linja-autonkuljettaja, filosofian maisteri
469 Jiri Mäntysalo, graafikko

Tutustu meidän vaalivaatimuksiin ja ehdokkaisiin täällä!

Ehdokasjoukkoomme mukaan yksi toveri lisää!

Heikki Ekman.

Vantaalainen opiskelija Heikki Ekman on lähtenyt SKP:n listalla ehdolle kesäkuun kuntavaaleihin. Teemme nyt siis jäljellä olevaa reilun kuukauden mittaista vaalikampanjaa yhteensä viiden ehdokkaan voimin.

Ekman on ollut SKP:n ehdokkaana myös eduskunta- ja EU-vaaleissa 2019. Hän on toiminut puolueessa aktiivina jo muutaman vuoden ajan sekä toimii tällä hetkellä SKP:n nuorisojärjestön Kommunistinuorten pääsihteerinä ja on myös mukana Euroopan vasemmiston Latinalaisen Amerikan työryhmässä.

Tutustu Heikin blogiin ja seuraa Twitterissä ja Instagramissa!

Suomen kommunistisen puolueen kuntavaaliohjelmassa korostuvat vuonna 2021 konkreettiset ja äärimmäisen tärkeät vaatimukset ihmisten hyvinvoinnin rakentamiseksi. Kunnilta on jo vuosikymmeniä leikattu varoja samaan aikaan, kun porvareille ja hyvätuloisille on annettu verohelpotuksia ja yrityksille jaettu tukia. Mikäli kuntien mahdollisuudet parantaa ihmisten hyvinvointia otettaisiin kokonaisuudessaan käyttöön, saisimme lisää työpaikkoja, hyvinvointia ja varmuuden siitä, että ongelmiin löydetään ratkaisuja.

SKP haluaa olla muuttamassa Vantaan kurssia niin, että kaupungista rakennetaan työllisyyden ja hyvinvoinnin veturi asukkaita varten. Kaupunki työllistää Vantaalla nyt yli 11 000 ammattilaista, mutta voimme tarjota laadukkaita ja turvattuja työpaikkoja myös paljon useammille.

Tunnuksemme kuntavaaleissa on Hävittäjämiljardit kuntapalveluihin!

Rauhantyötä Vantaalla

Rauha on elämisen kannalta yksi tärkeimmistä asioista. Siksi sen eteen kannattaa tehdä töitä. Asiaa ei tule juuri ajatelleeksikaan, meidän nykyoloissamme rauha tuntuu niin itsestäänselvyydellä.

Epävakautta ja sotia kuitenkin on eri puolilla maailmaa. Jännitystä aiheuttaa kamppailu luonnonvaroista, yhteiskuntajärjestelmistä, vallasta ja vaikutusvallasta.

Niinpä maailman tilannetta on hyvä tuntea omaa ”porstuaa” pitemmältä. Tämän tietoisuuden levittämiseen Suomen Rauhanpuolustajat ja Vantaan Rauhanpuolustajat sen jäsenjärjestönä Vantaalla on yrittänyt omalta osaltaan vaikuttaa.

Yksi vaikuttamisen kanava on Vantaan Rauhanklubi kokoontumiset. Klubeissa on käsitelty niin kotimaan kuin muun maailman tapahtumia. Klubeissa on esiintynyt alan asiantuntijoita luennoimassa aiheista ja alustamassa keskustelua.

Seuraava Rauhanklubi 27.4. 2021 klo 18 käsittelee kummitoimintaa. Vantaan Rauhanpuolustajilla on kummiryhmä joka on avustanut jo useamman vuoden ajan Libanonissa pakolaisleirillä asuvan lapsen erityiskoulun kulujen kattamisessa ja näin mahdollistanut koulunkäynnin ja eteenpäin pääsyn elämässä. Samalla se on avannut ikkunaa palestiinalais pakolaisten tilanteeseen kuten myös koko Lähi-idän tilanteeseen.

Rauhanklubit ovat avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia. Vantaan Rauhanpuolustajat toivottaa kaikki kiinnostuneet mukaan keskustelemaan ja toimimaan. Huhtikuun Rauhanklubi pidetään Skypessä ja osallistumislinkki on https://join.skype.com/nS6XB2p0o9hM

Vantaan Rauhanpuolustajien toimintaa voi seurata ja osallistua Facebookissa, ryhmä löytyy nimellä Vantaan Rauhanpuolustajat.

Myöskin SKP:n toiminnassa rauhantyö on yksi painopistealueista. SKP:n rauhanryhmä vastaa rauhantyön järjestämisestä.

SKP:n rauhanryhmän vetäjä Mervi Grönfors Tampereelta.

SKP Vantaa valmiina kuntavaaleihin!

Yhteiskuvassa SKP:n kuntavaaliehdokkaat 2021 Vantaalla.
Kuntavaaliehdokkaamme 2021; Eeva Kaukoluoto (sit.), Jari Karttunen, Ossi Kähmi ja Jiri Mäntysalo.

SKP osallistuu kesäkuussa järjestettäviin kuntavaaleihin Vantaalla ja tuo kuntapolitiikkaan edistyksellisimmän, kansanvaltaisimman ja radikaalin värin.

Vantaalla olemme asettaneet neljä ehdokasta, jotka edustavat eri kuntapolitiikan alueita osaavasti ja monipuolisesti. Tutustu ehdokkaisiin kuntavaalisivullamme.

Kuntavaalitavoitteitamme
• Asetutaan Vantaalla hallituksen suunnittelemia kymmenien miljardien hävittäjähankintoja vastaan sekä vaaditaan reippaita korotuksia valtionosuuksiin.
• Lyhennetään työaikaa kaupungilla 6 tuntiin päivässä ja avataan uusia työpaikkoja yhteisiin julkisiin palveluihin.
• Korjataan lähipalvelut toimiviksi ja puretaan eriarvoisuutta.
• Laajennetaan lähidemokratiaa ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.
• Edistetään joukkoliikenteen laajentamista ja kehittämistä maksuttomaksi.
• Asetetaan Vantaan vuokra-asuntoihin vuokrakatto ja poistetaan asunnottomuus turvaamalla jokaiselle oma koti.
• Huolehditaan asuinalueiden ja lähiöiden siisteydestä, viihtyvyydestä ja esteettömyydestä sekä suojellaan lähiluontoa.