Kommunistit julkaisivat ohjelmansa kevään kuntavaaleihin

Kommunistit vierailevat säännöllisesti Hakaniemen markkinoilla Helsingissä.

Suomen kommunistinen puolue (SKP) julkaisi tänään kuntavaaliohjelmansa ja sen mukana myös tunnuksen kevään vaaleissa. Samana päivänä järjestettiin etänä tiedotustilaisuus, jossa kommunistit esittelivät vaalien kärkiteemoja. SKP:n tunnus vuoden 2021 kuntavaaleissa on ”Hävittäjämiljardit kuntapalveluihin”.

– Suomen kommunistisen puolueen kuntavaaliohjelmassa korostuvat vuonna 2021 konkreettiset ja äärimmäisen tärkeät vaatimukset ihmisten hyvinvoinnin rakentamiseksi. Kunnilta on jo vuosikymmeniä leikattu varoja samaan aikaan, kun porvareille ja hyvätuloisille on annettu verohelpotuksia ja yrityksille jaettu tukia. Mikäli kuntien mahdollisuudet parantaa ihmisten hyvinvointia otettaisiin kokonaisuudessaan käyttöön, saisimme lisää työpaikkoja, hyvinvointia ja varmuuden siitä, että ongelmiin löydetään ratkaisuja, todetaan SKP:n kuntavaaliohjelman alkupäässä.

Hävittäjämiljardit kuntapalveluihin

SKP teki loppuvuonna 2020 sen, mitä moni piti korona-aikana mahdottomana: keräsi 5000 kannattajakorttia turuilla ja toreilla. Uudelleen rekisteröitynä SKP lähtee kevään kuntavaaleihin, jossa tavoitteena on jatkaa positiivisten tapahtumien merkeissä ja ottaa paikkoja valtuustoissa kautta maan.

Tiedotustilaisuudessa 3. helmikuuta verkon yli puhuivat puolueen puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen, pääsihteeri Tiina Sandberg ja jyväskyläläinen kuntavaaliehdokas Riitta Tynjä. Zoom-tilaisuuden luotsasi Tiedonantajan päätoimittaja Petra Packalén.

– Kommunistien kuntavaaliohjelma on hyvin laaja ja se koskettaa monenlaisia ihmisryhmiä. Lisäksi siellä esitetään konkreettisia keinoja palvelujen kustannusten kattamiseksi. Meidän kuntavaalitunnus ”Hävittäjämiljardit kuntapalveluihin” on jo itsessään konkreettinen esimerkki siitä, mihin kommunistit eivät halua tuhlata rahaa yhteiskunnassamme, kertoo Packalén ohjelmasta ja tunnuksesta yleisesti.

JP (Juha-Pekka) Väisäsen mielestä kuntien on mahdollista vahvistaa huomattavasti rooliaan työllistäjinä, tuottamalla itse mahdollisimman iso osa palveluista.

– Lisätyöpaikkoja täytyy luoda kuntiin. Töissä kunnilla ja kaupungeissa tarkoittaa sitä, että me ollaan töissä ihan omassa, kaikkien kuntalaista yhdessä omistamassa. Sellaisessa, missä päätetään yhdessä, jossa tehdään reiluja toimintatapoja ja jossa niitä myös noudatetaan, sanoi Väisänen tiedotustilaisuudessa.

– Paras tapa kunnille hoitaa työllisyyttään on järjestää suurin osa palveluistaan itse, työllistäen näin kuntalaisia ja vahvistaen paikallistaloutta, Väisänen jatkoi.

Vanhuspalvelut kuntoon

Riitta Tynjän mielestä vanhusten kotihoitoon tulee laatia hoitajamitoitus ja laadukasta, ympärivuorokautista hoitoa tarjoavia paikkoja tarvitaan tuntuvasti lisää.

– Suomi on pohjoismaisessa vertailussa ikävä kyllä häntäpäässä, kun katsotaan esimerkiksi vanhuspalveluihin käytettävien menojen osuutta BTK:sta, tai vanhuspalvelujen työntekijöiden määrää. Sen sijaan työntekijöiden työpaine on tutkimusten mukaan pohjoismaiden korkein, latasi Tynjä vanhuspalvelujen tilanteesta.

Demokratia kunniaan

Tiina Sandbergin mielestä asukkailla on halua ja tietoa vaikuttaa oman asuinalueensa ja kotikuntansa asioihin.

– Mahdollisuuksia siihen tulee lisätä sen sijaan, että keskitetään päätösvaltaa pormestarimallilla, sote-maakunnissa tai esimerkiksi kaavoituksessa, sanoi Sandberg.

– SKP hakee näissä vaaleissa paikkoja kunnissa. Ei siksi, että se on parlamentaarisen puolueen oletettu velvollisuus, eikä siksi että saisimme nostettua valtaan yksilöitä. Me haluamme, että asukkaiden itsehallinto sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat kunnan toiminnassa ja että kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Suomen kuntalaki lähtee jo tästä ajatuksesta. Otetaan se täysimittaisesti käyttöön, vaati Sandberg.
 

Kommunistien kuntavaaliohjelma on luettavissa osoitteessa www.skp.fi/kuntavaaliohjelma2021

Videotallenne julkistamistilaisuudesta on katsottavissa puolueen tubekanalla osoitteessa https://youtu.be/1uR5wJVSBPI

Työaikaseminaari tulossa

Lyhyempi työaika – Helsinki-seminaari 6. – 7.2.2021 Zoomissa.

Työaikaseminaarin julisteet näkyville Tikkuraitille.

Korson alueen kunnossapitoon panostuksia!

Vantaan Korson julkisten tilojen, katujen ja esimerkiksi bussipysäkkien kunnossapidon tila on heikentynyt. Varsinkin rautatieaseman ympäristön, rappusten ja alikulun siisteyttä on todella varaa parantaa. Alueen asukkaat ovat toivoneet kiinteistöhoidon resurssien lisäämistä jo pidemmän aikaa.

Paremmassa kiinteistöhoidossa on kyse ennen kaikkea asukkaiden viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista sekä myös keskusta-alueen vetovoimasta. Kunnossapidon ja kiinteistönhoidon laiminlyönnit vaikuttavat suurilta osin siihen vaikuttaako Korson keskusta luotaantyöntävältä vai kiinnostavalta.

Siksi keskustan kehittämisen suhteen olisi tärkeää aloittaa pienemmistä toimista kuin vatvoa loputtomiin keskustan uudisrakentamista, jonka projekti on jo vuosikaudet pyörinyt paikallaan. Ylipäätään on kyseenalaista onko vetovoima kiinni siitä, että saadaanko alueelle lisää korkeita taloja.

SKP:n Korson osasto vaatii, että Vantaan kaupunki lisää julkisen kiinteistöhoidon resursseja, ohjaa niitä nykyistä enemmän myös Korson alueelle eikä ulkoista kiinteistöhoitoa yksityisille yrityksille. Resurssien lisäämisellä on työllistävä ja vantaalaisten hyvinvointia lisäävä vaikutus, joka vähentää kuluja Kela-sakkomaksujen ja muiden työttömyyden aiheuttamien kustannusten pienenemisen kautta.

SKP:n Korson osasto

Asunnottomien yö 17.10.

Asunnottomia on yhä edelleen. Tässä asunnottomuuden karut luvut:

 • Suomessa on 4600 asunnotonta.
 • Ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa nukkuu 740 ihmistä.
 • Asunnottomista yli puolet on pääkaupunkiseudulla.
 • Asunnottomista liki 70 % on ns. piiloasunnottomia eli he majailevat tilapäisesti läheistensä tai tuttaviensa luona.
 • Asunnottomista 1190 on naisia, 850 nuoria (alle 25-vuotiaita), 1096 maahanmuuttajia, 264 perheitä ja pariskuntia,
  joissa 275 lasta.

Eli tuo viimeinen kohta on: n. ¼ naisia, n. ¼ maahanmuuttajia ja n. 1/5 nuoria.

Asunnottomien yön tapahtuma vantaalla uudella torilla Tikkurilassa klo 17-22.

Vantaan tapahtuman pääjärjestäjä on Vahti ry ( Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki ry ) Vahdin puheenjohtaja Tiina Tuomela ja Vantaan asunnottomien yön puheenjohtaja Vahdin sihteeri Ulla Pyyvaara toteavat asunnottomuuden tilanteesta seuraavaa:

Riski jäädä asunnottomaksi on ollut suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajataustaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisilla. Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry:n) asumisneuvonnan kävijöissä on ihmisiä, joita tällaiset uhat eivät ole aiemmin koskettaneet.

Koronaepidemian vaikutukset asunnottomuuteen ovat jo näkyvissä. Olen kohdannut asumisneuvontatilanteissa useita epidemian aikana kriisin kokeneita työssäkäyviä ja yrittäjätaustaisia ihmisiä, jotka ovat ajautuneet asunnottomaksi. Kun ihminen menettää yllättäen työnsä tai yrityksensä ja toimeentulo vaarantuu, vuokranmaksuihin voi tulla pian häiriöitä, ihmiset velkaantuvat, häätömäärät kasvavat ja ihmisiä jää asunnottomiksi.

Pienituloisuus ja palvelujen saatavuuden ongelmat: vuonna 2017 Kelassa toimeentulotukien siirryttyä sosiaalitoimesta Kelaan viivästyneet päätökset saattoivat vaikuttaa etenkin pienituloisten toimeentuloon kansalaisten taloutta heikentäen. Kasaantuneet vaikeudet ajoivat osan ihmisistä taloudelliseen ahdinkoon ja jopa asunnottomaksi.

Yhteiskunnan tarjoamat tukitoimet liian korkeiden asumiskustannusten osalta eivät ole riittävät eivätkä tarpeeksi selkeät. Oikea-aikainen ja selkeä tuki ja palveluiden saatavuus voisi estää useissa tapauksissa asunnottomaksi joutumista.

Asumisneuvonnassa käyvien henkilöiden asunnottomuuteen johtavia syitä; ks. väliinputoajat

 • Asunnottomuuden keskeisin juurisyy eli kasvukeskuksissa korkeat vuokrat ja pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.
 • Luottotietojen menetys ja riittävän toimeentulotuen Kelasta saaminen ovat olleet suurimpia syitä asunnottomuuteen. Etenkin vuokravelka on tilanne, joka tulisi selvittää yhteistyössä kunnan oikeusavun, ulosoton ja velkaneuvonnan kanssa.
 • Liian kallis asunto: Kela-kriteerien mukaan toimeentulotukea saava asiakas voi saada vaivattomammin asumiseensa tukea, mikäli hän asuu kohtuuhintaisessa asunnossa.
 • Vaikeus saada kotivakuutusta.
 • Päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisten asunnottomuus juontuu usein tilanteista, joissa heillä on vaikea sitoutua sovittuihin tapaamisiin, kun elämänhallinta on hukassa. Takana saattaa olla velkaantumista, epäonnistuneita muuttoja, epäselvyyksiä esimerkiksi Kelasta saatujen asumistukien ohjaamisesta suoraan vuokranantajalle. Asunnottomuus voi olla niin sanotusti ”viimeinen niitti” riittävien ja tarpeita vastaavien palvelujen saamiseksi.
 • Sisäilma- asunnottomat: Ryhmä, joka on helpompi leimata kuin heitä auttaa. Edes tuotemerkkinä luottamusta herättävä Ekotalo, voi olla sisäilmaltaan jopa myrkyllinen.
 • Asunnottomaksi ajautuneet, matalapalkkaisille aloille sijoittuneet, esimerkiksi koulutetut hoitajat ja sosiaalialan ammattilaiset, joiden tulot eivät riitä asumiskustannusten kattamiseen jne.

Kohtuuhintaisen asunnon määritelmä on ristiriitainen verrattuna vallitseviin asuntomarkkinoihin. Noin viisi prosenttia Vailla vakinaista asuntoa ry:n asumisneuvonnasta käyneistä hoitoalan työntekijöistä ja erilaisista pätkätyöläisistä päätyy asunnottomiksi esimerkiksi avio- tai avoerotilanteissa tai jonkun muun elämää kohdanneen kriisin jälkeen. Heillä saattaa olla lapsi tai useampi alaikäinen huollettavana. Kela kehottaa muuttamaan edullisempaan vuokra-asuntoon toimeentulotuen jatkumiseksi. Palkkasaatavat vaihtelevat ja tulot ovat liian pienet nykyiseen vuokraan nähden.

Ihmisten ponnistelut ja useat yritykset takaisin yhteiskuntaan uuvuttavat ja jopa lamauttavat. Loppuun palaminen ja useita vaikeita vaiheita läpikäyneen ihmisen asunnottomuus eivät ole otsikoissa uutisoitavia tapauksia.

Syitä asunnottomuuteen on monia mm. luottotietojen menetys, vuokravelat, vaikeus saada kotivakuutusta, liian kallis asunto. Päihde- ja mielenterveysongelmat heikentävät elämän hallintaa ja siten johtavat usein asunnottomuuteen.

Korona –epidemia on lisännyt ruoka-avun tarvetta ja asunnottomuutta. Neuvontaan on hakeutunut erityisesti yrittäjätaustaisia ihmisiä, joista osa on ollut pakotettu jättämään toiminimensä asiakasvirran katketessa.

Keskivuokra pääkaupunkiseudun korkotuetuissa, yleishyödyllisissä, sosiaalisin perustein myönnettävissä kohteissa on noin 15 euroa neliötä kohden kuukaudessa. Täten 45 neliön asunnosta vuokraa maksetaan 675 euroa kuukaudessa, lisänä vielä vesimaksut ja sähkö. Helsinki kuuluu asumistukia myönnettäessä korvausluokkaan I, jolloin asumismenoina voidaan hyväksyä yksinasuvalle 520 euroa. Espoo, Kauniainen ja Vantaa kuuluvat korvausluokkaan II, jolloin vastaava taso on 503 euroa. Toimeentulotukiasiakas voi saada kuukausittain haettavaa täydentävää toimeentulotukea, siten että asumismenoiksi voidaan hyväksyä 690 euroa. 

Entäpä kun neliöitä on enemmän? Tai kuten useimmiten vuokrat ovat edellä mainittua selvästi korkeammat? Täten useat, myös työssäkäyvät, elävät köyhyysrajan alapuolella.

Vahti ry (Vantaan Asunnottomien Hyvinvoinnin tuki ry) suosittaa ratkaisukeskeisen asumisneuvonnan lisäämistä. Neuvontaa tulee suunnata paitsi nuorille ensimmäistä asuntoa etsiville, myös heille, jotka ovat jääneet asunnottomiksi. Lisäksi korkotuettuja asuntoja tulee lisätä ja niiden hintakehitystä seurata.

Ulla Pyyvaara, VVA ry asumisneuvoja, Vahti ry sihteeri ja Vantaan asunnottomien yön puheenjohtaja

Tiina Tuomela, erikoislääkäri, Vahti ry puheenjohtaja

LÄHDE: Asumisen rahoitus -ja kehittämiskeskus ARA-vuokra-asuntojen vuokrat alueittain, 4. neljännes 2019/ pääkaupunkiseutu. Sisältää koosteen asunnottomuustilanteesta pääkaupunkiseudulla ja suomessa.

Lue lisää asunnottomien yön tapahtumista:

www.asunnottomienyo.fi

Vantaan asunnottomien yö -2020

Tapahtuman yleistiedot

Tapahtuman nimi: Asunnottomien yö, Vantaa 2020 Teema: Oma koti hurjan kallis

Tapahtuman ajankohta: 17.10.2020 klo 17-22.

Tapahtumapaikka: Tikkurilan uusi tori, Kaupungintalon edusta (saatu lupa kaupungin talolta) ja Tori alue. Ei kuitenkaan alueet liikkeiden edustalla.

Tapahtuman järjestäjä: Vastuullisen järjestäjän nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot: Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki ry (Vahti ry).

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: Ulla Pyyvaara, 050 4430102 ja 050 500 3441

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: Marko Hakkarainen, 0452296838 TU/2018/7924

Tapahtuman ensiapu vastaava/paneeli: Tiina Tuomela, 0505444634

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: 2 järjestyksen valvojaa kiertävät tapahtuma-alueella. Lisäksi tapahtumassa on kaksi (2) kortillista järjestyksen valvojaa (järjestyksen valvojien tiedot ilmoitetaan Velmun Vantaan elävän musiikin yhdistys) toimesta lupatoimistolle viikolla 41.

Kohderyhmä: Aikuiset: Tapahtuman kohderyhmä on asunnottomat, asunnottomuutta kokeneet, asunnottomuuskentällä toimivat järjestöt, julkisen sekä yksityisen sektorin edustajat, päätöksentekijät ja opiskelijat.

Tapahtuman kuvaus: Asunnottomien yö on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan mielenilmaus, joka järjestetään usealla paikkakunnalla vuosittain YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Tapahtuman ohjelma alkaa klo 17 ja päättyy klo 22. Tämän vuoden asunnottomien teemana on ”HURJAN KALLIS ASUNTO”. Pääjärjestäjänä on Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki (Vahti ry). Tapahtumaa rahoittaa Vantaan kaupungin yleisjaosto. Burgereita jakamassa Burger King, Mannerheimintie. Burgerit kootaan Tikkurilan Burger Kingin tiloissa.

Tapahtuman avaajaksi on kutsuttu apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö. Paneelissa joukko poliitikkoja vastaamassa mm. kokemusasiantuntijoiden kysymyksiin, jotka Vahti ry puheenjohtaja Tiina Tuomela esittää. Akustiikasta vastaa Vantaan elävän musiikin yhdistys Tommi Ouvinen VELMU RY ja artistit paikalle luotsaa Tommi Suoknuuti Punainen Risti: Nuorten turvatalon kotipolkuhanke.

Keskeisiä järjestäjiä ovat mm. Laurea Ammattikorkeakoulu, Tikkurila, Vantaan kaupunki: Yhteinen pöytä ja Koisorannan palvelukeskus, Vantaan A-kilta ry, Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät tuulet ry, Sininauhasäätiö, Punainen risti: Nuorten turvatalo, Velmu ry ja vapaaehtoiset

Tapahtumassa on paneeli, musiikkiesityksiä, puheita ja vaatejakoa, Asunnottomien yön tulet, hygieniatarvikkeiden jakoa, järjestöjen ja kaupungin toiminnan esittelyä, asumisneuvontaa, terveysneuvontaa, onnenpyörä palkintoineen jne.

Arvio henkilömäärästä: tapahtumaan odotetaan osallistuvan noin 300-500 kävijää. Samanaikaisesti tapahtuma-alueella odotetaan kerrallaan noin 50 henkilöä.

Puheenjohtaja J-P Väisänen SKP:n kesäkokouksessa

Radikaalin inklusiivin aika

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen puhe Kesäkokouksessa.

On sietämätöntä – eikä meille sovi ollenkaan se, että eliitti eduskunnassa – yhtä paljon hallitus kuin näennäinen oikeistopopulistinen oppositiokin, on tehnyt politiikasta kuonatuotetta. Eliitti  haastaa riitaa köyhien ja vähäosaisten kanssa vaikka vasemmistopuolueiden pitäisi tapella vääryyttä ja systeemiä vastaan. 

Tarvitaan muutos. Tarvitaan kutsuhuuto yhteistyöhön, jolla uudet muutoksen tekijät miehet, naiset ja muun sukupuoliset, proletaarit ja joukkovoimaiset  rasismin, fasismin ja kapitalismin vastaiset, nykymenoon tyytymättömät influensserit saadaan koolle, yhteistyöhön ja porukalla töihin paremman tulevaisuuden ja juuriltaan toisenlaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Tulevaisuus tehdään.  

Politiikan tänään tässä ja nyt pitää olla huomisen näköinen. Politiikan pitää tuoda toivoa ihmisille paremmasta tulevaisuudesta, vaikuttamisen mahdollisuudesta ja turvasta. Perusturvasta ja rauhasta. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Työpaikasta, kodista ja terveydestä. 

SKP:n puheenjohtaja J-P Väisänen puhumassa SKP:n kesäkokouksessa. Viressä puolueen varapuheenjohtaja Liisa Taskinen.

Korona 

Kyllä – Covid-19 – korona, asetti valtapolitiikassakin arvot hetkeksi uusiksi. Hetkeksi leimahti toivon liekki arvojen vaikutuksesta laajemminkin yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, politiikkaan ja sen suunnan muuttumiseen. Pian koronatukipolitiikka kuitenkin paljasti kaiken todellisuuden – yhteiskunnan kilpailulle perustuvat rakenteet ja myös koronatukien rakenteet.  

Keskellä koronakriisiä vappupuheissa esitetty SKP:n aloite 1200 euron perusturvasta oli radikaali vaatimus kaikkien perusturvan korottamisesta. Sanna Marinin hallitus ei koronakriisissä puuttunut kuitenkaan ihmisten perusturvaan, vaikka sitähän me kaikki korona karanteeneissa pohdimme. Miten maksaa vuokrat, pankkilainat? Mistä rahat ruokaan? Miten järjestää perusturva? 

Kahden kuukauden poikkeuslain toimet purivat hyvin koronaan ja hallitus kantoi siltä osin hyvin, vaikeaa vastuuta. Tavallisen ihmisen tarpeet ja hätä tuntuivat monessa perheessä jäävän valtion rajojen sulkemisen ja bisnes Suomen huolen jalkoihin.  

Ehkä radikaaleinta hallituksen koronatoimissa oli se, että hetkellisesti yrittäjille alettiin maksaa työmarkkinatukea. EU tasolla säädettiin uusi  koronatukityökalu. Päätettiin historiallisen suuresta 1 800 miljardin euron rahasummasta. Päätettiin ilman minkäänlaista demokraattista kansalaiskeskustelua rahankäytöstä –  tuista ja lainoista, elpymisvälineestä vuoteen 2058. Kapitalistit loivat näppärästi – joku sanoisi, markkinadiktatuurille sopivan välineen, joka jakaa tuloja rikkaiden lainoittajien rikastuessa ja köyhien avuntarvitsijoiden velkaantuessa sekä pitää huolen siitä, että, suuret monopolit vahvistavat asemiaan pienten ja paikallisten yritysten tehdessä koronakonkursseja. 

Toivon hallitus 

Kyllä – monelle keskustan, demarien, RKP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton muodostama Sanna Marinin hallitus  ja näiden puolueiden vaalivoitot eduskuntavaaleissa 2019, on tuonut Sipilän leikkauspolitiikan jälkeen tarvittavaa muutosta ja toivoa. Hyvä niin ja hellät tunteet. 

Usko politiikan vasemmistolaisuuteen ei ole ollut selvää laajalle vasemmistolle. Me kommunistit luonnollisesti ajattelemme, että irtaantuminen työläisiä sortavista rakenteista vapauttaisi meidät sellaiseen kehitykseen, jossa me kaikki ihmiset voisimme olla vapaita, kehittää itseämme, yhteiskuntaa ja maailmaa nykyistä paremmaksi paikaksi elää. Sanna Marinin hallitus ei tästä näkökulmasta tietenkään ole koskaan ollut riittävä projekti.  

Meidän kommunistien mielestä Sanna Marinin hallitus on sopeutunut liikaa markkinoiden logiikkaan. Luontoa ja ihmisiä sortaville rakenteille hallituksessa ollaan  sopeuduttu siinä määrin, ettei itse sortavista rakenteista juuri ole politiikan asiaksi. Vapautuminen normaalista – kapitalismista – luonnon, eläinten ja ihmisten riistosta ei kuulu poliittiseen keskusteluun. Asiamme on häiriö. Häiriöt halutaan yleensä poistaa vaikka demokratioissa ja journalismissa niilläkin pitäisi olla oma paikkansa. 

Pahat faktat 

Eriarvoisuus on kasvanut Suomessa. Työttömyys ja köyhyys on suurimpia ongelmiamme. Erityisesti nuorten on vaikeaa päästä työelämään kiinni kun lomautukset ja karanteenit ovat tänään uusi normaali.  EU:n koronasta elpymisen väline on kapitalismin kauniiseen pakettiin pakattu riistotyökalu. Kaduilla toimivat rasistit, fasistit ja natsit odottavat populisteilta ja oikeistolta lähtölaukausta. Taistelu luonnonvaroista uhkaa alkuperäiskansoja ja tuo sotalaivoja Välimerelle. Valkovenäjän presidentin vaalit keskellä Eurooppaa ovat ajautumassa suurvaltapoliittiseksi kysymykseksi.  

Tarve 

Ajankohtainen poliittinen tilanne meillä Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti vaatii entistä enemmän yhteistyön ja rauhan rakentamisen toimia. Tilanne haastaa ääneen ja kokoamaan yhteisöjen viisaat voimat nostamaan esille uuden toisenlaisen tulevaisuuden rakentamisen mahdollisuuden.  

Nyt pitää käynnistää edistyksellisten voimien rekrytointi.  Taistelukutsu työhön ja toimiin on esitettävä niin että kuuluu koko kansalaisyhteiskunnassa, meidän puolueen sisällä SKP:ssä, Euroopan vasemmistossa sekä maailman kommunistisissa ja työväen puolueissa.  

Globaalisti ihmiskunnan toinen puolisko, näkymättämät naiset on saatava näkyviksi, patriarkaatin valta, kaiken miesolettaminen ja naisten sorto on  lopetettava ja aloitettava luokkatietoisen feministinen taistelu.  

Kapitalismin logiikan ja eriarvoisuuden purkutalkoisiin on syytä hakea globaalilla ja paikallisella toimeksiannolla uusia tulevaisuuden rakentajia. Tämä taistelu tarvitsee sellaisia uusia aktivisteja, jotka eivät ole menneisyyden vankeja, alistuneet johonkin itse olettamaansa ja luokkaansa vainoavaan kohtaloon, vaan alkavat itse yhteistyössä muiden muutosta haluavien edistyksellisten voimien kanssa suunnitella ja rakentaa parempaa tulevaisuutta koska tulevaisuus tehdään itse. 

Markkinarako kommunismille 

Kommunismi kiinnostaa vasemmistoa. Tamperelainen kansanedustaja Anna Kontula kutsuu porukoita Helsingissä keskusteluun jonka otsikko on “Kommunismi kiihottaa”. Vasemmistossa kaikki eivät ole kommunisti -ja historiafobisia. Politiikassa on markkinarakoa kommunismille.  

Toisaalta kelpaahan sosialismikin laajalle vasemmistolle kunhan sitä tarkastellaan vain kiinnostavana akateemisena ja filosofisena käsitteenä. Marxilainen todellinen maailman muuttaminen on sitten jo ihan toinen juttu. Tästä on vielä matkaa sellaisen laajan vasemmiston rakentamiseen, jossa kutsutaan voimia kapitalismin kaatamiseen ja suunnittelemaan uutta kansan demokraattista erilaisten edistyksellisten  tahojen kanssa yhdessä rakennettavaa sosialismia, joka avaa tietä kohti modernia kommunismia 2000-luvulla.  

Eriarvoisuus on kasvanut Suomessa. 

Kalevi Sorsa säätiön  julkaisemassa raportissa (18.8) eriarvoisuudesta (Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020), varoitetaan huono-osaisuuden periytymisestä. Selvitys vahvistaa kliseiseltä kuulostavan hokeman ja ajatuksen siitä, että viime aikoina harjoitettu politiikkaa on johtanut siihen, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.  

Taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala Tampereen yliopistosta ja erikoistutkija Marja Riihelä Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta vahvistavat uudessa tutkimuksessa, että  tuloerojen suunta muuttui 1990-luvulla. Väitteeemme, että harjoitettu politiikka on suosinut rikkaita, on totta. 

Meille kommunisteille tutkimus on monella tapaa kiinnostava. Löydämme yhteistä esimerkiksi siinä, että tutkimuksessa mukana olleet tutkijat kiristäisivät suurituloisten pääomaveroa. Niin mekin, mutta mitä tekevät vasemmistopuolueet hallituksessa? 

Työttömyys ja köyhyys on suurimpia ongelmiamme. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisia pienituloisia oli 11 % väestöstä (2016). Ainoastaan perusturvan varassa elää noin 5 % . Myös kokonaan tulottomien määrä on noussut. 

Toivon, että keskustelu työttömyydestä ja köyhyydestä kuumentaisi syksyn kansalaiskeskusteluja ja että se näkysi budjettineuvotteluissa.   

Valtiovarainministeriön virkamiehet esittävät ratkaisuksi talouden tulevaisuuteen kokonaisuutta, joka on kuin uudesta eriarvoistumisesta kertovasta Kalevi Sorsa säätiön raportista suoraan. Virkamiesten suunnitelma vahvistaisi julkista taloutta, mutta köyhdyttäisi samalla kuitenkin niitä, jotka eivät pääse töihin – rikkaat ja keskituloiset rikastuisivat ja köyhät köyhtyisivät. Ei kai tämä voi olla hallituksen tai ainakaan sen vasemmistolaisten puolueiden tavoite? 

Muistiossa ehdotetaan mm. vuorotteluvapaasta luopumista, työttömyysturvan eläkekarttumaa pois, työttömien työssäoloehdon uusintamisen kiristämistä ja työkyvyttömyyseläkkeiden ammatillisesta harkinnasta luopumista.  

Valtiovarainministeriön virkamiehet esittävät myös työttömien omaehtoisen opiskelun ehtojen kiristämistä ja työssä olevien koulutusmahdollisuuksien heikentämistä.  

Työttömien osaamisen vahvistaminen on meillä radikaalin vasemmiston piirissä pidetty hyvänä työllisyyspolitiikkana. Erityisesti voimavarjojen ja osaamiseen satsaamista tarvitaan nyt kun töiden löytyminen on vaikeampaa. Hienoa, että Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson onkin julkisuudessa kritisoinut työttömien omaehtoisen opiskelun kiristämisen suunnitelmaa. 

Virkamiehet esittävät myös työttömyysturvan enimmäiskeston nykyistä tiukempaa porrastamista. Jo nykyisellään ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskesto vaihtelee 300 ja 500 päivän välillä riippuen työhistorian pituudesta. 

Näyttää siltä, että virkamiesten suunnittelupöydissä on puhaltanut kovasti oikealta Tämä tilanne tarvitsee kokonaan toisenlaista politikkaa jonka lähtökohtana ei ole työttömyysturvan heikentäminen. Tarvitaan mm. työssäoloehdon lyhentämistä, jotta entistä useampi pääsisi ansiosidonnaiselle ja sitä kautta työttömyysturvan oikeudenmukaisuus kasvaisi.  

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma 

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) jatkamista vuoteen 2030 saakka ja riittävien voimavarojen turvaamista ohjelman toteutukselle ohjelmakauden loppuun asti. SAK:n mukaan ohjelma on tärkeä osa kokonaisuutta, jonka avulla yrityksiä ja työpaikkoja autetaan toipumaan koronakriisistä. 

Työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat juuri ennen koronaepidemian puhkeamista kehittämisohjelman avulla syntyvän jo muutaman ensimmäisen vuoden aikana kokonaan uusia työtehtäviä 3 000 henkilölle ja työvoiman tarjonnan kasvavan vielä huomattavasti tätä enemmän. Uudet työpaikat syntyvät yrityksiin, jotka kykenevät parantamaan kilpailukykyään, uudistamaan toimintatapojaan ja hyödyntämään siinä uutta teknologiaa. 

Erityisesti nuorten on tänään vaikeaa päästä työelämään kiinni kun lomautukset ja karanteenit ovat uusi normaali. 

Mitä saisimmekaan aikaan kun työmarkkinajärjestöt alkaisivat edistää vaatimusta kunnallisten alojen ja peruspalvelujen järjestämistä kunnallisina palveluina, joilla ei suomalaisessa yhteiskunnassa käytäisi kauppaa? 

EU:n koronasta elpymisen väline – kapitalismin kauniiseen pakettiin pakattu riistotyökalu. 

Linjasimme edustajakokouksessa 2019 selkeästi Eurooppa-politiikkaa. Koronakriisi on luonnollisesti muuttanut globaalia analyysiä kriisitoimista. Epidemia on paljastanut julkisten palvelujen merkityksen kriisien tilanteessa.    

Vaikka Sipilän hallitus ennätti leikata erikoissairaanhoidon tasosta pystyttiin Suomessa suhteellisen tehokkaasti tarttumaan koronakriisiin juurikin julkisen terveyden hoidon toimiessa. Hoitajat ja terveydenalan henkilökunta ei kuitenkaan saanut samaan aikaan käydyssä työtaistelussa alalle kuuluvaa tasokorotusta. Hoitajat tekevät edelleen työtä palkkakuopassa ja vaatimus kuopasta noususta on ajankohtainen. 

Tie ulos nykyisestä EU:n umpikujasta on mahdollista. Voimme päästä ulos ongelmasta kansalaisyhteiskunnan, laajan vasemmiston, radikaalien ja ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä. Tuhoisat vapaakauppasopimukset on torjuttava, työvoiman riisto ja siirtotyöläisten orjuus on lopetettava, EU-aluetta piinaava talouskuripolitiikka on siirrettävä historiaan, pankki- ja finanssisektorin etuja ajava politiikka sekä hyvinvointipalveluiden alasajo ja yksityistäminen on lopetettava.  Yhteisestä, Natoon nojaavasta puolustuksen edistämisestä koko EU:n alueella on siirryttävä rauhanpolitiikkaan. Tarvitaan Euroopan laajuisia toimia ympäristökriisiin reagoimiseksi, riittävän elintason turvaamista jokaiselle ihmiselle, rauhan säilyttämistä koko Euroopan alueella sekä Eurooppaan saapuvien pakolaisten inhimillistä kohtelua ja perusoikeuksien turvaamista. 

Eurooppalaisen poliittisen eliitin ratkoessa ennätyssuuria talouspaketteja, elvytysrahastoa, tukija ja lainoja, on luonnollista, että ihmisten hätä tulee ratkaista ensimmäisenä.  

EU  ja sen kapitalistiset toimintamallit eivät ole ratkaisu vaan ongelma. Tavallisten ihmisten hädän kanssa ovat samalla eurooppalaisella kentällä nyt kilpailemassa erilaiset eurooppalaiset rahanahneet bisnekset ja systeemiin sopeutuminen.  

Minusta meidän on tämän ison talous- ja korona keskustelun temmellyksessä hyvä muistaa, että SKP vastustaa Suomen EU-jäsenyyttä, mutta kannattaa Euroopan kansojen välistä tasavertaista yhteistyötä. 

Suomen irtautuminen EU:sta voitaisiin aloittaa irtautumalla EU:n talous- ja rahaliitto EMU:sta. Samoin tulee irtaantua EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, jolla EU:sta tehdään sotilasunionia. Ihmisten hädästä ja koronan vastaisesta taistelusta emme voi  tai haluakaan irtautua. Sen tekevät taitavat tieteen ja terveydenalojen asiantuntijat. 

Natseja – ei mihinkään 

Kaduilla toimivat rasistit, fasistit ja natsit odottavat populisteilta ja oikeistolta  lähtölaukausta ja elintilaa. Edistykselliset voimat vastustivat natsien mielenosoitusta Turussa 16.8. Unkarissa Työväen puolue järjestää kansainvälisen rasismin ja fasismin vastaisen seminaarin äärioloissa. Meidän toverit ovat olennaisesti mukana tässä rasismin ja fasismin vastaisessa rintamassa täällä Suomessa ja mm Unkarissa. 

Kansallismielisyyttä ja rotusortoa vastaan käydään kamppailua myös Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Michelle Obama sanoi suoraa ettei Donald Trump ole sopiva presidentti. Presidentiksi pyrkivä demokraatit haastavat istuvan presidentin ohjelmalla joka lopettaa koronakriisin, työpaikkojen luomisella, uudella investointien infralla, ilmaston suojelulla ja palauttamalla terveydenhuollon takaisin kaikille (Obamacare). Itse Jo Biden kuvaa itseään valon liittolaiseksi, joka tuo esiin amerikkalaisten parhaimmat puolet.  Maailman rauhaa ajatellen Yhdysvaltojen presidentin valinnalla on iso merkitys. Perinteisesti liberaalin demokratian keulakuva on kuitenkin ollut uusien energiasotien käynnistäjä.  

Taistelu luonnonvaroista käännettävä taisteluksi luonnon suojelemiseksi 

Taistelu luonnonvaroista uhkaa alkuperäiskansoja ja tuo sotalaivoja Välimerelle. Turkki ja Kreikka kalistelevat sapeleita ja suunnittelevat energiapolitiikkaansa Välimerellä niin, että rauhaa rakastavaa kansaa hirvittää.  

Perussa hallitsematon energiapolitiikkaa on tuonut alkuperäiskansoja edustaneen ryhmän napit vastakkain energiayhtiön kanssa.   Alkuperäisväestön jäseniä on osallistunut syvällä Amazoniassa, Loretossa sijaitsevan öljy-yhtiön vastaisiin mielenosoituksiin, jotta työt paikallisella öljylähteellä lopetettaisiin. Alkuperäiskansoja edustaneet tahot ovat kertoneet kokevansa, että Peru on laiminlyönyt alkuperäisväestöä koronaviruskriisin keskellä ja öljybisnes tuhoaa alkuperäiskansan maat ja kulttuurin. Suomen YLE:n saamenkieliset uutiset raportoi (17.8.) useista perulaisten mielenosoittajien kuolemista. 

Olemme parhaillamme pääkaupunkiseudulla kokoamassa maahanmuuttajien, opiskelijoiden ja aktivistien joukkoliikkeitä yhteiseen keskusteluun ympäristökriisistä  ja kansalaisoikeuksista. Brasilian, Perun, Chilen ja Suomen ympäristöpolitiikkaa ja kansalaisoikeudet sekä alkuperäiskansojen taistelu tulevat olemaan tämän yhteistyön vastavirtaista voimaa ja sisältöä. 

Valkovenäjän presidentin vaalit keskellä Eurooppaa ovat ajautumassa suurvaltapoliittiseksi kysymykseksi. 

Alexandr Lukašenko voitti Valkovenäjän presidentinvaalit 9.8. Siinä missä Ukraina ja Venäjä yksityistivät julkista sektoria ja tuotantolaitoksia Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, on Valkovenäjällä poikkeuksellisesti kehitetty valtion omistamia julkisia palveluja.  

Suomen Valkovenäjän suurlähettiläs Christer Michelsson kuvaili Valkovenäjän muista suurista slaavitasavalloista kuten Venäjä ja Ukraina poikkeavaa linjaa,  YLE:n A-studiossa (18.8)  tavallisia kansalaisia ajatellen positiivisena kehityksenä, jolla on pystytty  pitämään tavallisten ihmisten elintaso kohtuullisena. 

Länsimedia, Washington ja Bryssel puhuvat samasta suusta vaalien vilpillisyydestä. Se ettei vaaleihin päästetty ulkopuolisia tarkkailijoita korostaa luonnollisesti epäilyjä epärehellisistä vaaleista.   

Valkovenäjää koskevat mustamaalaus kampanjat tulevat kaukaa menneisyydestä.  Lukašenkoa kuvataan aina ”viimeiseksi Euroopan diktaattoriksi ”, huolimatta hänen ylläpitämästään kansan tuesta ja vaalituloksista . 

Pohjois-Amerikan ja Euroopan pakkomielle Valkovenäjän kategorisesta kritiikistä johtunee Valkovenäjän suhteesta yksityiseen ja julkiseen. Maa on säilyttänyt paljon Neuvostoliiton käytäntöjä mm. julkiset terveys- ja koulupalvelut. Riittävä syy mustamaalaamiseen. 

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten uusliberalistiset suunnitelmat ja imperialistiset tavoitteet eivät ole meille uusia. Sanktiot ja länsimaiden hallitusten painostukset juontavat juurensa vähintään George Bushin presidenttivuosiin. Yhdysvaltojen operoimat väkivaltaiset hallitusten vaihdot; Georgiassa, Ukrainassa, Kirgisiassa, Moldovassa, Kazakstanissa ja muissa entisissä Neuvostoliiton tasavalloissa kertovat omaa liberaalin demokratian kehitystä. 

Valkovenäjällä on varmasti paljon kehitettävää kansalaisten osallistuvan demokratian kanssa. Aleksanteri Instituutin johtaja Markku Kangaspuron mukaan  Valkovenäjällä oppositio on pidetty hiljaisena väkivallalla. (A-Studio 18.8)  Valkovenäjän kriisillä on selvästi tekemistä vapauden ja demokratia kanssa sekä myös erilaisten yhteiskunnallisten mallien vastakkain asettelun sekä Lännen uusliberalismin ja Valkovenäläisen valtion omistamisen politiikan kanssa.  

Valkovenäjän vasemmistopuolue Reilu Maailma (Fair World) joka on Euroopan vasemmiston jäsenpuolue katsoo, että presidentin vaaleissa rikottiin lakia,  vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien perussääntöä, eivätkä tulokset vastaa Valkovenäjän kansalaisten todellista tahtoa. 

Puolue tukee rauhanomaisia mielenosoituksia ja kehottaa kaikkia Valkovenäjän kansalaisia ​​puolustamaan perustuslaillisia oikeuksiaan ja solidaarisuuttaan niiden kanssa, jotka ovat kärsineet nykyisen hallituksen mielivallasta. Puolue vaatii kaikkia valtion elimiä ja virkamiehiä toteuttamaan kattavat toimenpiteet väkivallan lopettamiseksi kansalaisia ​​vastaan. Puolue  kehottaa nykyisiä viranomaisia järjestämään välittömästi vuoropuhelun kaikkien poliittisten voimien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa uusien presidentinvaalien pitämiseksi lähitulevaisuudessa sellaisten sääntöjen mukaisesti, jotka takaavat vapaan, oikeudenmukaisen ja avoimen vaaliprosessin.  Puolueen mukaan tämä on ainoa sivistynyt tapa päästä pois nykyisestä poliittisesta kriisistä ja vaihtoehto sisällissodalle. 

Valkovenäjän vasemmistopuolue kehottaa arvovaltaisia ​​kansainvälisiä instituutioita, YK: n turvallisuusneuvostoa mukaan lukien, ryhtymään kattaviin toimenpiteisiin edistääkseen Valkovenäjän tilanteen rauhanomaista ratkaisemista. 

Väitän, että Yhdysvallat toimii kriisin taustalla koska se voi ja koska sillä on alueellisia tavoitteita. Yhdysvaltain johtamalla liikkeellä on useita tavoitteita: rikkoa Moskovan ja Minskin välinen poliittinen liitto, sabotoida Venäjän historiallisia siteitä  entisiin Neuvostoliiton osiin, suora poliittinen vaikuttaminen Minskissä, estää Kiinan Belt and Road hanke ja siitä seuraava kaupallinen kehitys Kiinan ja Euroopan välillä.  

Minusta  Euroopan unionin, Yhdysvaltojen tai Venäjän ei pidä ryhtyä osapuoleksi Valkovenäjän kriisissä. EU:n julistus ettei se tunnusta presidentinvaalien tulosta on vaarallinen kortti tulenarassa pelissä. Valkovenäjää pitää ja voi kritisoida sen demokratiakehityksestä samalla kun sen poikkeuksellista valtionjohtoista omistuspolitiikkaa voidaan pitää edistyksellisenä.   

Euroopan unionin on työskenneltävä sellaisen uuden yhteistyöympäristön  luomiseksi Itä-Eurooppaan, jossa suunnitelmat hallitusten kaatamiseksi eivät ole asialistalla.  

Tuomitsen ulkomaisen väliintulon Valkovenäjän sisäisiin asioihin. Haluan ilmaista solidaarisuuteni Valkovenäjän kommunisteille, vasemmistolle ja koko kansalle. Valkovenäjä voi ja sen pitääkin järjestäytyä oman etunsa pohjalta itsenäiseen taisteluun, torjua ulkomaiset interventiot ja vastata niihin vaatimuksiin, joita tänään arjessa Valkovenäjällä kohdataan. Näin voidaan valmistaa uutta kulttuurista kehitystä, osallistuvaa demokratiaa, tasa-arvoa, rauhaa ja kansalaisyhteiskuntaa sekä avata tietä sosialismille, joka on luonnon ja ihmisten kannalta positiivinen vaihtoehto ja ratkaisu kapitalistisen kehityspolun umpikujaan. 

Tulevaisuuden tekijät 

Puheeni alussa väitin, että nykymenoon tarvitaan muutos. Peratessani ajankohtaista poliittista tilannetta olen entistä vakuuttuneempi siitä, että nyt tarvitaan todellakin tuo kutsuhuuto, jolla uudet muutoksen tekijät saadaan koolle, yhteistyöhön ja töihin paremman tulevaisuuden rakentamiseen. 

Tämä on kommunistista puoluetta laajempi pluralistinen taistelukutsu  ja hälytys kansalaisyhteiskunnan eri toimijoille osallistua toisenlaisen, kapitalismin, militarismin ja ihmisvihamielisen politiikan vastatoimiin. 

Meillä kommunisteilla tässä luokkataistelussa on oma tehtävämme koota joukkoja, kasvattaa tietoisuutta ja avata tietä sosialismille. 

Politiikan tänään tässä ja nyt pitää tuoda toivoa ihmisille paremmasta tulevaisuudesta, vaikuttamisen mahdollisuudesta ja turvasta. 

Freire inspiroi 

Brasilialainen kasvatusfilosofi Paulo Freire  (1921–1997, pääteos Sorrettujen pedagogiikka (1968).) innostaa meitä kommunisteja ja kaikkia, jotka haluavat edistää ihmisten ja yhteisöjen mahdollisuutta vaikuttaa omaan ympäristöön ja elämään. Marxia brasilialaisittain puhuvasta Freirestä ovat kiinnostuneet ne, jotka suunnittelevat tulevaisuutta. Freire inspiroi sorronvastaisella toimintapuheellaan. 

Freire omisti elämänsä sekä teoreettisille, että käytännöllisille kasvatuksellisille kamppailuille eriarvoisuutta, epäoikeudenmukaisuutta, hyväksikäyttöä ja sortoa vastaan. 

Tutkija, yhteiskuntatieteilijä ja Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Sanna Ryynänen kirjoittaa Voima lehdessä 2000-luvun Freirevainosta (VOIMA 12.2.2019) 

Freire nousi laajempaan julkisuuteen taas kerran ja nyt oikeistolaisen Jair Bolsonaron vaalikampanjan myötä.  Bolsonaro on uhannut puhdistaa Brasilian koulutusjärjestelmän – ja koko Brasilian – ”Freiren ideologiasta”. Puhdistuksesta puhuessaan hän on käyttänyt verbiä expurgar, joka tarkoittaa hävittämistä ja poispyyhkimistä.  

Brasiliassa vuodesta 2004 on toiminut oikeistolainen Escola sem partido (Koulu ilman puoluetta) -liike, joka on kohdistanut hyökkäyksiään kaikkea Brasilian koulutusjärjestelmän vasemmistolaiseksi tulkitsemaansa ajattelua ja toimintaa vastaan. 

Tutkija Ryynänen uskoo, että Freiren perintö on vahva, eikä Bolsonaro esikuntineen onnistu sitä tappamaan. Brasilian nykypolitiikan oikeistovoimien ihmisvihamielisyys, alkuperäiskansojen, sukupuoli ja seksuaalivähemmistöjen maalittaminen  ja avoin viha sekä konkreettisesti ympäristön tuhoaminen on hankaloittanut ja lisännyt merkittävästi työläisiin kohdistunutta riistoa. 

Brasilian poliittinen tilanne haastaa tänään edistyksellisiä voimia kansainväliseen solidaarisuuteen ja ymmärtämään, että se mitä vastaan Brasiliassa nyt hyökättyään tapahtuu usein myös täällä meillä Suomessa.

Meille kommunisteille on varsin tuttua nykyhallituksenkin toimet, joilla iso bisnes saa tukea ympäristöpoliittisin perustein. Meidän tehtävä onkin paljastaa vihreä imperialismi ja kysyä kuinka samat bisneksen pyörittäjät, jotka ovat aikaansaaneet ympäristökriisin voisivat  olla uskottavia saman kriisin ratkaisijoita.  

Brasilian uusliberaali poliittinen eliitti “presidentti” Bolsonaron johdolla harjoittaa alkuperäiskansoja riistävää sademetsäpolitiikkaa. Bolsonaro vähät välittää ilmastonmuutoksen torjumisen kansainvälisistä tavoitteista tai hiilinielujen optimista. Ympäristö ja metsäpolitiikassa meille suomalaisilla aktivisteilla, brasilialaisilla ja globaalisti kaikilla äiti maan puolesta taistelevilla on paljon yhteistä. 

Meillä Suomessakin keskustapuolue on torpannut aina eteenpäin liikahtaneet keskustelut saamelaisten oikeudesta omaan  kieleen, kulttuuriin ja maahan. Väitän, että Keskusta, joka on nykyisenkin hallituksen ytimessä ei tule mahdollistamaan pohjoisen alkuperäiskansojen oikeuksia eikä nykymuotoisena keskustapuolueena vahvistamaan ILO 169 sopimuksen ratifioimista. Tämä jos mikä on asia, joka yhdistää suomalaiset, brasilialaiset ja kansainvälisen luokkataistelun. Sietämätön tilanne vaatii nyt  kansainvälisen yhteisön hereillä oloa. 

Radikaalien tehtävä 

Freire kertoo kirjoittaneensa sorrettujen pedagogiikan radikaaleille.  Nyt kannattaa siis kuunnella. Toisaalta tämä saattaa ärsyttää osaa meistä koska Freiere kertoo, että  juurikin nämä radikaalit kohtaavat vastustusta niin oikealta kuin vasemmalta.  

Freire kuvaa edistyksellisten radikaalien toimijoiden vastustajia ahdasmielisiksi. Freieren mukaan fanaattisuuden lietsoma radikaalisuus on aina kuohitsevaa mutta kriittisen hengen innoittama radikaalisuus on puolestaan aina luovaa.  

Freire konkretisoi,  että ahdasmielisyys luo myyttejä ja on siksi vieraannuttavaa, kun taas radikaalisuus kutsuu ottamaan syvemmin vastuuta valitusta asenteesta ja siten yhä enemmän sitoutumaan pyrkimykseen muuttaa konkreettista, objektiivista todellisuutta – maailmaa. 

Freire kuvaa radikaalien vastavoimia ahdasmielisinä oikeistolaisina ja ahdasmielisinä vasemmistolaisina voimina, jotka ovat historian ja nykyhetken uhreja.  

Ahdasmielisen oikeistolaisen näkökulmasta “nykyhetki” kiinnitettynä menneisyyteen on annettu ja muuttumaton. Vastaavasti Freiren mukaan nurkkakuntaiselle vasemmistolaiselle “huominen” on päätetty  jo edeltä käsin –  säälimättömästi  ennalta määrätty.  

Tarkoittaako Freire tällä sitä, kun me aina toistamme puoluetyön mahdottomuutta –  koska kommunisteja marginalisoidaan, meidän uutisia jätetään julkaisematta, meitä ja meidän juttuja sensuroidaan ja koko kommunismista tai sen ehdokkaista puhumisestakin vaietaan? Eihän valittaminen voi olla Freiren ahdasmielisyyttä ja estää vallankumouksen toteutumista? 

Molemmat radikaalien vastavoimat niin oikealta kuin vasemmalta pitävät kaikkea “omasta” totuudesta poikkeavaa valheena ja vastavoimat taistelevat tätä uhkaa ja vääräoppineisuutta vastaan. Siinä missä oikeistolle nykyhetki on  riittävää ja se on siihen sopeutunut ei vasemmisto pääse irti huonon kohtalonsa ajatuksesta. 

Miten radikaalit sitten eroavat nurkkakuntaisista ja ahdasmielisistä?  Freire vastaa tähän heti sorrettujen pedagogian alkumetreillä. Maailman muuttamisen tehtävä on radikaalien tehtävä, koska ahdasmieliset eivät voi sitä toteuttaa. Radikaalit eivät pelkää kohdata, kuunnella ja nähdä paljastettua maailmaa. Radikaali ei pelkää kohdata ihmisiä tai ryhtyä dialogiin heidän kanssaan. Radikaali ei kuvittele omistavansa historiaa tai ihmisiä tai olevansa sorrettujen vapahtaja. Sen sijaan  freireläinen radikaali taistelee sorrettujen kanssa paremman tulevaisuuden puolesta. 

Oikeiston ja vasemmiston ahdasmielisten totuudet eivät riitä radikaaleille ajatukseksi tai toimintasuunnitelmaksi. Historian totuudet tulevaisuudesta eivät riitä niille, jotka taistelevat rakentaakseen itse oman ja yhteisönsä tulevaisuuden ja hyväksyvät  tämän taistelun vaatimat riskit.  Se ei riitä myöskään niille, jotka rinta rinnan taistellen oppivat, miten tulevaisuus rakennetaan. Keskeistä on ymmärtää, että tulevaisuus rakennetaan. Tulevaisuus ei ole jotain, minkä ihmiset vastaanottavat vaan Freiren mukaan ihmiset luovat tulevaisuuden. 

Me kommunistit luomme paremman tulevaisuuden, rakennamme sosialismin ja kommunismin yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa. 

Freiren mielestä vasta sitten kun sorretut näkevät sortajien juonet ja osallistuvat vapautuksen puolesta käytävään järjestäytyneeseen taistelun  voivat sorretut alkaa uskoa itseensä. Toverit alkavat siirtyä uhreista toimijoiksi ja oman tulevaisuutensa tekijöiksi. Kysymyksessä on valtava toimintakulttuurin muutos. Kuulostaako toverit tutulta? 

Meillä puolueessa sama kehitys on mahdollista. Silloin kun siirrymme Freiren kuvaamasta taantumuksellisesta tilanteesta ja kohtalo-uskostamme – ahdasmielisyydestämme,  kohti tiedostavaa dialogia jolla on yhteys merkitykselliseen toimintaan, alamme muuttaa maailmaa, olemme dialogin väline, vallankumouksellisia  ja  rakennamme luokkamme tulevaisuutta aikaisemman itsetarkoituksellisen aktivismin  ja nojatuolivallankumouksellisuuden sijaan. 

Olen Freiren kanssa niin samaa mieltä siitä, että sorrettujen vakuuttuminen siitä, että heidän on itse taisteltava vapautuksensa puolesta, ei ole vallankumousjohdon antama lahja vaan heidän oman tiedostamisensa tulosta. 

Me kommunistit 

Meille kommunisteille ei sovi, että vasemmistolainen hallitus sitoutuu HX-hävittäjähankkeella historiallisesti toisen maailman sodan jälkeen suurimpiin puolustusmenoihin. Emme pidä tallaista militarisoitumista oikeana suuntana. Meille tällaiset toimet kertovat politiikasta, jolla laaja vasemmisto luopuu juuri siitä miksi se on olemassa – vasemmistolaisesta politiikasta, jolla taistellaan siitä etteivät työmiehet ja työnaiset joudu tykinruuaksi, ettei naapurista rakenneta vihollista ja ettei globaali kehitys ota askelia kohti militarismia ja sotia. Hyvä, että suomalainen rauhanliike on äänekäs ja kerää allekirjoituksia HX-hävittäjähanketta vastaan ja avaa keskustelua maailmasta ilman sotia. 

Meille kommunisteille ei sovi, että ympäristökriisin aiheuttajat, ahnaat kapitalistit, suuryritykset ja globaali bisnes asetetaan ratkaisemaan ilmastonmuutosta ja ympäristökriisiä. Emme pidä tällaista kehitystä – viherpesua, sademetsien polttamista, luonnon raiskaamista kaivosbisneksellä  ja alkuperäiskansojen oikeuksien polkemista oikeana suuntana. Meille tällaiset toimet kertovat politiikasta, jolla vihreät ja laaja vasemmisto luopuu juuri siitä miksi se on olemassa – edistyksellisestä politiikasta, jolla on taisteltu siitä, että pelastetaan meidän yksi ja ainoa maapallo  ja asetetaan luonnon, eläinten ja ihmisten tarpeet ja oikeudet talouden edelle. Hyvä että ympäristöliikkeen erilaiset toimijat pitävät meteliä oman terveytensäkin uhalla, tuovat tiedon kriisistä keskelle ajankohtaisia uutisia ja valtapolitiikkaan. 

Meille kommunisteille ei sovi, että työllisyyttä suunnitellaan edistettäväksi lisäämällä kuntien ostopalveluita, työuria pidentämällä  tai työn hintaa halpuuttamalla. Emme pidä tällaisia sovittelutoimia oikean suuntaisina. Meille tällaiset toimet kertovat politiikasta, jolla laaja vasemmisto luopuu juuri siitä miksi se on olemassa – vasemmistolaisesta politiikasta, jolla taistellaan kaikkein heikoimmassa olevien, köyhien puolesta ja työläisten oikeuksista. Hyvä, että radikaalit ja kommunistit kokoavat nyt joukkoja, keräävät kannattajakortteja, vievät puolueen rekisteriin, keräävät kuntavaaleihin listoja ja ehdokkaita koska todellakin nyt tarvitaan työläisen perspektiiviä,  kunnallisia lähipalveluita ja politiikan suunnan muutos.