Täytä lomake SKP:n nettisivuilla – Fyll i formuläret på FKP:s nätsidor (på finska) – Fill the form on CPF’s website (in Finnish)!

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön puheenjohtajaan Ossi Kähmiin (puh. 040 733 8351, ossi.kahmi@gmail.com)!

Du kan också ta kontakt direkt till FKP:s Vandas stadsorganisations ordförande Ossi Kähmi (tel. 040 733 8351, ossi.kahmi@gmail.com)!

In English, you can also contact directly CPF’s Vantaa city organization’s Secretary Jiri Mäntysalo (jiri.mantysalo@desili.fi)!