SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö ry

Seloste päivitetty viimeksi 11/2022

1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotto

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö ry, jäljempänä ”kaupunkijärjestö”, Harmokuja 4 A 16, 01200 Vantaa. Sähköpostiosoite ossi.kahmi@gmail.com. Rekisteriasioita hoitavat puheenjohtaja Ossi Kähmi ja sihteeri Jiri Mäntysalo. Tätä selostetta koskevissa asioissa yhteyden voi ottaa heihin; ossi.kahmi@gmail.com & jiri.mantysalo@desili.fi.

2. Rekisterin nimi

Kaupunkijärjestön jäsenrekisteri.

3. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää kaupunkijärjestön osastojen jäsenet.

4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Perusteena on rekisteröidyn suostumuksella, jäsenyyden vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva kaupunkijärjestön toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on kaupunkijärjestön jäsentilanteen seuranta, jäsenviestintä, tapahtumien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käyttötarkoitukset sekä tarvittaessa jäsentutkimus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää rekisteröidyn perustietojen (nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron) lisäksi syntymäajan, jäseneksi liittymisen päivämäärän ja jäsenen osaston.

6. Tietolähteet

Tietoja kerätään ensisijaisesti paperisella puolueen jäsenhakemuslomakkeella, josta osastot lähettävät kopion kaupunkijärjestölle uuden jäsenen tietojen rekisteröintiä varten. Jäseneksi liittyvä voi antaa tietonsa myös lähettämällä ne sähköpostilla tai kaupunkijärjestön sosiaalisen median kanavien kautta, puhelimitse tai lähettämällä kirjeen.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta Suomen kommunistisen puolueen ulkopuolelle.

8. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä sen aikaa, kun rekisteröidyn jäsenyys kaupunkijärjestön osastossa on voimassa.

9. Tietojen suojaus ja käsittelijät

Jäsenrekisteri sijaitsee puheenjohtajan tietokoneella sekä säännöllisesti päivitettynä fyysisenä kappaleena. Rekisteriin on pääsy ja käyttöoikeus puheenjohtajalla ja sihteerillä. Osastojen lähettämät jäsenhakemusten kopiot säilytetään kaupunkijärjestön asiakirja-arkistossa. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea käsittelijöiden huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä tietosuojalain noudattamiseen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sekä pyytää tietojaan korjattaviksi tarvittaessa. Tietojen tarkastuksen ja korjauksien pyynnöt tulee osoittaa puheenjohtajalle (ossi.kahmi@gmail.com) tai sihteerille (jiri.mantysalo@desili.fi).

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Selosteeseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Päivitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen kaupunkijärjestön verkkosivuille ja lisäämme näkyviin viimeisimmän muokkausajankohdan. Muutoksien ollessa merkittäviä tiedotetaan asiasta erikseen kaupunkijärjestön verkkosivuilla ja some-kanavissa.