SKP Tikkurilan markkinoilla

Tovereita tavattavissa Vantaan Tikkurilan kevätmarkkinoilla sunnuntaina 10.4. klo 9 alkaen. Myynnissä Tiedonantajaa, kirjoja ja Rauha-/Pax-rintamerkkejä sekä jaossa mm. Spartacus-säätiön Mikä meitä estää? -pamfletteja ja uusia flaikkuja Naton vastaisella viestillä rauhan puolesta. Punaisen telttamme löydät Peltolantorilta. Tervetuloa!

Ebba Matinlassi ja Eeva Kaukoluoto katukampanjoimassa Vantaalla kesällä 2021.

SKP tukee julkisten alojen työntekijöiden työtaisteluita

Mervi Grönfors.

Julkisten alojen työehtoneuvotteluiden nihkeän etenemisen vuoksi kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat jättäneet lakkovaroituksia sekä asettaneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja. Naisvaltaisten alojen tavoitteena on palkkatasa-arvo ja paremmat työolot.

– Matalapalkkaisten julkisalojen työtekijöiden vaatimus palkankorotuksista on oikeutettu. Alan palkkataso on alati kohoavien elinkustannusten vuoksi kohtuuttoman alhainen. Se, että neuvotteluja käydään koronan ja Ukrainan sodan aikana, ei saa olla este alan palkkakuopasta pois pääsylle, sanoo SKP:n varapuheenjohtaja Mervi Grönfors.

Vuoden 2021 lastenhoitajaksi palkittu Mervi Grönfors on Tehyn Tampereen kaupungin ammattiosaston puheenjohtaja.

Ansiotasoindeksin mukaan palkkaero naisten ja miesten välillä on 16% koko työmarkkinoilla. Vaikka palkkasyrjinnästä tuli laitonta jo 1970-luvulla, kummittelee naispalkka-ajattelu edelleen työmarkkinapöydissä. Asia ei ole korjaantunut edes sillä, että vaatimus naisten ja miesten välisestä palkkatasa-arvosta on kirjattu tasa-arvolakiin.

Grönfors korostaa, että Suomen kommunistinen puolue tukee julkisten alojen työntekijöiden työtaisteluita.

– Vastuu tarvittavan palkkaremontin rahoituksesta kuuluu poliitikoille, jotka päättävät julkisen sektorin rahoituksesta. Ministerit ja kansanedustajat ovat vastuussa julkisen alan toimivuudesta ja palveluiden riittävyydestä, alleviivaa Grönfors.

Artikkeli SKP:n nettisivuilla.

SKP mukana Korson suurmarkkinoilla sunnuntaina 27.3.!

Korson suurmarkkinat tulevana sunnuntaina 27.3. klo 9 alkaen. Tervetuloa SKP:n teltalle, siihen kirkon lähettyville. Tavattavissa tovereita, jaossa materiaalia sekä myynnissä luettavaa ja muuta mukavaa! Pirskattikin on paikalla.

SKP:n tovereita teltalla Korson suurmarkkinoilla syksyllä 2021.

Vuosikokouksen ja järjestäytymiskokouksen valintoja

Osallistujia kaupunkijärjestön vuosikokouksen pöydän ääressä.
Tunnelmaa vuosikokouksesta 7.3.!

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön vuosikokous pidettiin toiminnallisissa merkeissä maanantaina 7.3.! Kokouksen yhteydessä hyväksyttiin myös kaupunkijärjestöön uusi jäsen ja vahvistettiin toisen toverin siirto meidän jäseneksi. Kaupunkikomiteaan valittiin vuosikokouksessa Ossi Kähmi, Jari Karttunen, Jiri Mäntysalo, Erkki Matinlassi, Marko Korvela, Eetu Peltonen, Juha Kovanen ja Heikki Ekman.

Kaupunkikomitean järjestäytymiskokouksessa keskiviikkona 23.3. valittiin vuosikokouksen valintojen pohjalta kaupunkijärjestön toimihenkilöt sekä hyväksyttiin jälleen yksi uusi jäsen. Kokous päätti jatkaa nykyisillä tovereilla. Ossi Kähmi jatkaa puheenjohtajana, Jari Karttunen varapuheenjohtajana, Jiri Mäntysalo sihteerinä ja Erkki Matinlassi taloudenhoitajana. Onnittelut! Järjestäytymiskokouksen pöydällä oli jaossa Tiedonantajan lööppejä!

Annetaan rauhalle mahdollisuus – loppu sodalle ja militarismille

Kuvassa eri värisiä rauhansymboleja.

Viime aikoina Euroopassa kiihtyneen jännittyneisyyden ja Venäjän torstaina aloittaman sotilaallisen hyökkäyksen takia kansat Ukrainassa, Euroopassa ja maailmassa elävät katastrofaalista aikaa. Nato on jo pitkään voimistanut omaa sodan uhoaan ja pyrkinyt laajentamaan vaikutuspiiriään. Venäjän tunnustettua Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueet itsenäisiksi valtioiksi, ja aloitettua sotatoimet Ukrainaa vastaan, on syntynyt tilanne, jossa diplomatian merkitys on tärkeämpi kuin koskaan.

Venäjän sotatoimet ovat tuomittavia. Samalla on todettava, että Naton ja Yhdysvaltojen kasvanut läsnäolo Euroopassa on lisännyt jännittyneisyyttä. Naton joukkojen ja aseiden lähestyessä kohti Venäjän rajaa on muistettava Kuuban ohjuskriisi vuodelta 1962. Silloin povattiin kolmannen maailmansodan syttymistä, jos Neuvostoliitto olisi sijoittanut ohjuksia Kuubaan. Yhdysvallat ei toisen suurvallan läheisestä läsnäolosta pitänyt. Vaikka Neuvostoliittoa ei enää ole, vaan yhtenä suurvaltana tänä päivänä on kapitalistinen Venäjä, Kuuban ohjuskriisi ja nykyinen Ukrainan tilanne muistuttavat toisiaan. Vaikka julkisuudessa toistetaan nyt, ettei etupiiriajattelu sovi nykymaailmaan, eivät maailman suurvallat halua toistensa aseita rajojensa tuntumaan.

On laitettava loppu Naton laajentumiselle ja kasvavalle läsnäololle Euroopassa, mutta samalla Venäjän on palattava neuvotteluun ja rauhan rakentamiseen.

Vastustamme sekä Yhdysvaltojen ja Naton, että Venäjän toimia Ukrainassa ja sen rajoilla. On laitettava loppu Naton laajentumiselle ja kasvavalle läsnäololle Euroopassa, mutta samalla Venäjän on palattava neuvotteluun ja rauhan rakentamiseen. Tämän osana Suomen on irtauduttava Naton kanssa solmitusta isäntämaasopimuksesta ja peruttava hävittäjähankinnat.

Itäisen Ukrainan konfliktoitunut tilanne on alun perin pitkälti Ukrainan hallinnon oman toiminnan tuotosta. Maan korruptio, vallan ja varallisuuden kasaantuminen harvoihin käsiin sekä demokratiavaje on aiheuttanut tilanteen, jossa itäisten alueiden tarpeet ovat jääneet huomiotta. Tämä on kasvattanut tyytymättömyyttä ja levottomuuksia alueilla. Ukrainan onkin nyt ryhdyttävä rakentamaan demokratiaa asukkaiden paikalliset tarpeet, näkemykset ja kansalaisoikeudet huomioon ottaen sekä laillistettava kommunistisen puolueen toiminta.

Kaikkien osapuolten on pidättäydyttävä sotilaallisesta toiminnasta ja palattava neuvottelupöytään. Pysyvä rauha ja turvallisuus on mahdollista aikaansaada vain aktiivisella ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvalla diplomatialla.

SKP:n Korson osasto