Vantaa ydinaseettomaksi ja Nato-vapaaksi alueeksi

Taustalla Rauha- ja Pax-rintamerkkejä sekä kuvan päällä teksti: 'SKP:n Vantaan osastojen aloite - Vantaa ydinaseettomaksi ja Nato-vapaaksi alueeksi'.

Suomen kommunistisen puolueen osastot Vantaalla vaativat kaupunkia julistautumaan ydinaseettomaksi ja Nato-vapaaksi, joka toimii rauhanaloitteita edistäen vaikuttaen sotien ja väkivallan lopettamiseksi.

Suomen Nato-päätös on ollut historiallinen virhe, jota ei olisi pitänyt tehdä. Nato-prosessia lähdettiin kiihdyttämään ennennäkemättömällä nopeudella Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen. Emme hyväksy Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa – Putinin hallinnon toimet huokuvat imperialismia ja isovenäläisyyttä. On samalla kuitenkin huomattava, että Nato ei ole ratkaisu Ukrainan kriisiin tai Suomen turvallisuuteen.

Nato-jäsenyys on vielä mahdollista estää. Jäsenyys tulee vielä uudestaan parlamentaariseen äänestykseen, jolloin eduskunnalla on mahdollisuus hylätä sopimus.

Turkki on jo antanut ensimakua siitä, miten Nato-jäsenyys voi vaikuttaa Suomen ulkopolitiikan itsenäisyyteen. Nato-maat voivat käyttää sotilasliitto-yhteyttä painostusaseena myös Suomen sisäpoliittisiin kysymyksiin.

SKP:n Korson, Tikkurilan, Hakunilan ja Länsi-Vantaan osastot painottavat, että Vantaan kaupunki voi toimia rauhan puolesta lukuisilla eri tavoilla. Kaupungin on otettava kantaa myös yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin asioihin sekä vaadittava Suomen johdolta, aluksi presidentti Sauli Niinistöltä ja Sanna Marinin hallitukselta rauhantoimia. Tämän osana Vantaa voi osoittaa linjauksensa elämän ja ihmisoikeuksien puolesta julistamalla kaupungin ydinaseettomaksi ja Nato-vapaaksi alueeksi. Lisäksi Vantaan on liityttävä ICANin kaupunkivetoomukseen YK:n ydinasekieltosopimuksen puolesta.

Suomen ei tule viedä aseita sotia käyviin maihin. Ukrainaan voidaan toimittaa humanitaarista apua ja Suomen on syytä edistää rauhanneuvotteluja osapuolten välillä. Sotilaallinen toiminta ei ole vaihtoehto, neuvottelu on.

Olemme ehdottomasti Nato-jäsenyyttä vastaan ja näemme, että myös Vantaan on suhtauduttava kriittisesti maamme sotilaalliseen liittoutumiseen, joka lisää eskalaatiota ja vie Suomen tukemaan sotia ja ihmisoikeusrikoksia. Nato-jäsenyys vie Suomelta vahvimman valttimme, joka meillä on ollut: sotilaallisen liittoutumattomuuden. Tätä linjaa on tuhottu jo pitkään muun muassa solmimalla Naton kanssa isäntämaasopimus ja tekemällä kymmenien miljardien kaupat Nato-yhteensopivien hävittäjien hankinnasta.

Huonoa politiikkaa ei tule enää entisestään syventää – päinvastoin. On palattava rauhantahtoiseen puolueettomuuspolitiikkaan, irtisanottava isäntämaasopimus ja liityttävä ydinaseet kieltävään YK:n sopimukseen. Sotilaallisesti liittoutumattomia maita tarvitaan neuvottelujen aloittajiksi ja rauhanvälittäjiksi. Naapureiden kanssa on edelleen tultava toimeen ja puheyhteys on oltava, Venäjän sotatoimet pitääkin neuvotteluin saada loppumaan välittömästi.

Vantaan kommunistien osastojen mielestä militarismin ja asevarustelun kiihdyttämisen sijaan tarvitaan pysyttäytymistä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella, rauhanpolitiikkaa, aloitteita kansainvälisen dialogin ja diplomatian uudelleenrakentamiseksi. Toimet ja varat on suunnattava ympäristötekoihin ja ihmisten arjen tarpeiden turvaamiseen.

SKP:n Korson, Tikkurilan, Hakunilan ja Länsi-Vantaan osastot

SKP tukee julkisten alojen työntekijöiden työtaisteluita

Mervi Grönfors.

Julkisten alojen työehtoneuvotteluiden nihkeän etenemisen vuoksi kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat jättäneet lakkovaroituksia sekä asettaneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja. Naisvaltaisten alojen tavoitteena on palkkatasa-arvo ja paremmat työolot.

– Matalapalkkaisten julkisalojen työtekijöiden vaatimus palkankorotuksista on oikeutettu. Alan palkkataso on alati kohoavien elinkustannusten vuoksi kohtuuttoman alhainen. Se, että neuvotteluja käydään koronan ja Ukrainan sodan aikana, ei saa olla este alan palkkakuopasta pois pääsylle, sanoo SKP:n varapuheenjohtaja Mervi Grönfors.

Vuoden 2021 lastenhoitajaksi palkittu Mervi Grönfors on Tehyn Tampereen kaupungin ammattiosaston puheenjohtaja.

Ansiotasoindeksin mukaan palkkaero naisten ja miesten välillä on 16% koko työmarkkinoilla. Vaikka palkkasyrjinnästä tuli laitonta jo 1970-luvulla, kummittelee naispalkka-ajattelu edelleen työmarkkinapöydissä. Asia ei ole korjaantunut edes sillä, että vaatimus naisten ja miesten välisestä palkkatasa-arvosta on kirjattu tasa-arvolakiin.

Grönfors korostaa, että Suomen kommunistinen puolue tukee julkisten alojen työntekijöiden työtaisteluita.

– Vastuu tarvittavan palkkaremontin rahoituksesta kuuluu poliitikoille, jotka päättävät julkisen sektorin rahoituksesta. Ministerit ja kansanedustajat ovat vastuussa julkisen alan toimivuudesta ja palveluiden riittävyydestä, alleviivaa Grönfors.

Artikkeli SKP:n nettisivuilla.

Annetaan rauhalle mahdollisuus – loppu sodalle ja militarismille

Kuvassa eri värisiä rauhansymboleja.

Viime aikoina Euroopassa kiihtyneen jännittyneisyyden ja Venäjän torstaina aloittaman sotilaallisen hyökkäyksen takia kansat Ukrainassa, Euroopassa ja maailmassa elävät katastrofaalista aikaa. Nato on jo pitkään voimistanut omaa sodan uhoaan ja pyrkinyt laajentamaan vaikutuspiiriään. Venäjän tunnustettua Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueet itsenäisiksi valtioiksi, ja aloitettua sotatoimet Ukrainaa vastaan, on syntynyt tilanne, jossa diplomatian merkitys on tärkeämpi kuin koskaan.

Venäjän sotatoimet ovat tuomittavia. Samalla on todettava, että Naton ja Yhdysvaltojen kasvanut läsnäolo Euroopassa on lisännyt jännittyneisyyttä. Naton joukkojen ja aseiden lähestyessä kohti Venäjän rajaa on muistettava Kuuban ohjuskriisi vuodelta 1962. Silloin povattiin kolmannen maailmansodan syttymistä, jos Neuvostoliitto olisi sijoittanut ohjuksia Kuubaan. Yhdysvallat ei toisen suurvallan läheisestä läsnäolosta pitänyt. Vaikka Neuvostoliittoa ei enää ole, vaan yhtenä suurvaltana tänä päivänä on kapitalistinen Venäjä, Kuuban ohjuskriisi ja nykyinen Ukrainan tilanne muistuttavat toisiaan. Vaikka julkisuudessa toistetaan nyt, ettei etupiiriajattelu sovi nykymaailmaan, eivät maailman suurvallat halua toistensa aseita rajojensa tuntumaan.

On laitettava loppu Naton laajentumiselle ja kasvavalle läsnäololle Euroopassa, mutta samalla Venäjän on palattava neuvotteluun ja rauhan rakentamiseen.

Vastustamme sekä Yhdysvaltojen ja Naton, että Venäjän toimia Ukrainassa ja sen rajoilla. On laitettava loppu Naton laajentumiselle ja kasvavalle läsnäololle Euroopassa, mutta samalla Venäjän on palattava neuvotteluun ja rauhan rakentamiseen. Tämän osana Suomen on irtauduttava Naton kanssa solmitusta isäntämaasopimuksesta ja peruttava hävittäjähankinnat.

Itäisen Ukrainan konfliktoitunut tilanne on alun perin pitkälti Ukrainan hallinnon oman toiminnan tuotosta. Maan korruptio, vallan ja varallisuuden kasaantuminen harvoihin käsiin sekä demokratiavaje on aiheuttanut tilanteen, jossa itäisten alueiden tarpeet ovat jääneet huomiotta. Tämä on kasvattanut tyytymättömyyttä ja levottomuuksia alueilla. Ukrainan onkin nyt ryhdyttävä rakentamaan demokratiaa asukkaiden paikalliset tarpeet, näkemykset ja kansalaisoikeudet huomioon ottaen sekä laillistettava kommunistisen puolueen toiminta.

Kaikkien osapuolten on pidättäydyttävä sotilaallisesta toiminnasta ja palattava neuvottelupöytään. Pysyvä rauha ja turvallisuus on mahdollista aikaansaada vain aktiivisella ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvalla diplomatialla.

SKP:n Korson osasto

Taistelu lähipalveluista on jälleen käsillä

Kuva Ei leikkirahaa -mielenosoituksesta ja sen yläosassa lisätty 'Aluevaalit 2022' -teksti punaisella pohjalla.

Merkittävä osa kuntapalveluista, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi, siirtyvät uusien hyvinvointialueiden harteille vuoden 2023 alusta lähtien. Verrattain ripeä sote-uudistuksen läpimeno eduskunnassa tällä hallituskaudella on ollut helpotus monille poliitikoille, mutta asukkaiden ja sote-alan henkilöstön kannalta isointa ongelmaa uudistus ei kuitenkaan ratkaise. Palvelut tarvitsevat yksinkertaisesti lisää rahaa. Sitä ei uusi hallintorakenne tuo.

Marinin hallituksen sote-uudistukseen ja uuteen hallintorakenteeseen liittyy monia isoja ongelmia. Soten rahoitusmalliin on sisäänrakennettu leikkuri, joka huomioi palvelutarpeen kasvun hyvinvointialueilla vain 80 prosenttisesti. Tämä on ihmisten ja palvelujen kannalta vaarallinen siirto, joka sementoi entisestään pitkään jatkunutta palvelujen aliresurssointia. Sisäänrakennettu leikkuri myöskin päästää poliitikot päättäjän vastuusta, kun leikkaus tapahtuu automaattisesti ilman erillistä päätöstä. Siksi tuleva malli on varmaan leikkaajien mielestä mainio.

Demokratian kannalta sote-uudistus on kohtalokas. Kun palvelujen järjestäminen ja päätöksenteko siirtyy kunnilta isommille alueille, on lähidemokratian toteutuminen jatkossa hankalampaa. Säästöpaineiden takia ihmisistä etääntyy palvelut ja hyvinvointialueiden myötä etääntyy myös asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. Erikoissairaanhoito on järkevää organisoida sairaanhoitopiireittäin, mutta peruspalveluiden toteuttamiselle kuntien omana tuotantona on selvät perusteet.

Suomen poliittinen eliitti haluaa näyttäytyä monessa käänteessä EU:n mallioppilaana, mutta sote-palvelujen keskittämiseen ja ihmisistä etäännyttämiseen johtava kehitys kuitenkin jatkuu.


Huomionarvoista on, että EU:n kestävän kaupunkikehityksen ohjeiden mukaan peruspalvelut tulee olla asutuskeskuksissa kävelyetäisyydellä. Suomen poliittinen eliitti haluaa näyttäytyä monessa käänteessä EU:n mallioppilaana, mutta sote-palvelujen keskittämiseen ja ihmisistä etäännyttämiseen johtava kehitys kuitenkin jatkuu.

Meillä kommunisteilla on paljon kritiikkiä sote-uudistusta vastaan. Sitä suuremmalla syyllä osallistumme tammikuun aluevaaleihin.

Meillä kommunisteilla on paljon kritiikkiä sote-uudistusta vastaan. Sitä suuremmalla syyllä osallistumme tammikuun aluevaaleihin, joissa valitaan valtuutetut päättämään hyvinvointialueiden harteille tulevista asioista. Kommunistien tavoitteina on turvata julkiset lähipalvelut ja niille riittävä rahoitus sekä parantaa lähidemokratiaa ja asukkaiden ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin toimintaan!

Pimeä aikataulunäyttö Korson asematunnelissa 13.2.2021.

Näytöt, joiden tarkoitus on kertoa viimeisimpien bussivuorojen kulusta ja aikatauluista, ovat olleet pimeinä Korson asematunnelissa ainakin helmikuusta lähtien. Toimimattomat aikataulunäytöt ovat yksinkertaisesti huonoa infranhoitoa, joka pitää korjata.

Aikataulunäyttöjä ei ole alun perin asennettu turhan takia, vaan myös bussiaikatauluista kertovilla näytöillä on sama tärkeä tehtävä kuin juna-asemien näytöillä. Korson asematunnelissa näytöillä on iso merkitys etenkin siksi, että tunnelin kautta kuljetaan monesti junalta bussille. Ajantasaisen tiedon saaminen näytöiltä on oleellista. Silloin älypuhelinta käyttävien ei tarvitsisi tarkistaa aikatauluja joka kerta HSL-sovelluksesta, jonka reittioppaan ja lipun toimivuuden kanssa on muutenkin toistuvia ongelmia. Lisäksi pitää ottaa huomioon kaikki ne joukkoliikenteen käyttäjät, jotka eivät käytä sovellusta.

Edellytämme Korson asematunnelin aikataulunäyttöjen käyttöönottoa tai tarvittaessa korjaamista viipymättä. Nykyisellään näyttöjen toimimattomuus on selkeä puute ja huononnus kaupunki-infraan.

SKP:n Korson osasto