SKP:n Uudenmaan piirijärjestö: Maksuton perusterveydenhoito tuo tasa-arvoa

Erkki/ 10 heinäkuun, 2012/ Kannanotot

 

Maksuton perusterveydenhuolto tuo tasa-arvoa

 

Terveydenhuollon perusperiaate on, että kaikkien pitäisi saada yhtä paljon ja yhtä laadukkaita terveyspalveluja. Nyky-Suomessa erituloiset ihmiset saavat kuitenkin hyvin erilaisia terveyspalveluja. Terveydenhuollon kasvava epätasa-arvo heijastelee yhteiskunnan yleistä eriarvoistumista.

Suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluu kunnallinen perusterveydenhuolto, julkinen erikoissairaanhoito, työterveydenhuolto ja yksityinen terveysbisnes. Julkisen terveydenhuollon määrärahojen leikkaukset ovat johtaneet palvelujen heikentämiseen. Ne ihmiset, joilla ei ole varaa kalliisiin yksityispalveluihin, eivät saa kunnollisia terveyspalveluja. Tämä on johtanut siihen, että pienituloisten elinajan odote on 12,5 vuotta pienempi kuin varakkailla.

SKP:n Uudenmaan piirikomitea vaatii, että jokaiselle turvataan tasavertainen oikeus terveyspalveluihin. Perusterveydenhuollon on oltava maksutonta. Julkisen terveydenhuollon resursseja on lisättävä ja lopetettava lakisääteisten terveyspalvelujen yksityistäminen. Kuntien on ryhdyttävä aktiivisesti kehittämään kunnallista työterveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisevää terveydenhultoa.

Kuntien perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirien resursseja on lisättävä sen sijaan että niitä viedään pois luomalla kestämättömiä jättikuntia. Hallituksen esittämä sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittäminen 25-37 sote-alueeseen on hylättävä ja palattava kehittämään julkista terveydenhuoltoa ensisijassa kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintana. Kunnissa tulee tehdä toimintaohjelma väestöryhmien välisten terveyserojen vähentämiseksi.

SKP:n Uudenmaan piirikomitea
7.6.2012

Share this Post