Keskuskomitea palkkalinjasta

Erkki/ 8 syyskuun, 2009/ Kannanotot

SKP:n poliittinen toimikunta 1.9.2009:

Teknologiateollisuuden sopimus ei käy yleiseksi linjaksi


Teknologiateollisuuteen hyväksytty sopimus ei palvele työntekijöiden etuja. Siksi siitä ei ole työehtosopimuskierroksen yleiseksi linjaksi.

Sopimus sisältää mitättömän, vain 0,5 prosentin palkankorotuksen, joka alentaa työntekijöiden reaaliansioita. Se jatkaa työnantajien ajamaa työehtosopimusten murentamista ja laajentaa työehtosopimuksia heikompien paikallisten sopimusten tekemistä. Työnantaja voi työpaikoilla sopien jättää korotuksen jopa maksamatta. Alamittaisen palkkalinjan puitteissa ei ole myöskään mahdollista korjata naisvaltaisten alojen ja muiden pienipalkkaista asemaa.

Palkkojen polkemisella toistetaan 90-luvun alun virheet, joilla pitkitettiin suurtyöttömyyttä ja aiheutettiin paheneva tulonjaon vääristymä. Yritysten voitot ja pääomatulot ovat kasvaneet ennätysmäisesti viimeisten 10 vuoden aikana. Palkkojen osuus kansantulosta on alentunut.

Työntekijät ovat luoneet yritysten voitot. Heillä ei pidä maksattaa kapitalistien aiheuttaman laman kustannuksia.

Reaaliansioita on korotettava

Pääosa ammattiliittojen sopimuksista on vasta valmisteluvaiheessa. Työttömyyden vähentäminen ja lamasta irti pääsemisen nopeuttaminen edellyttää palkansaajien ostovoiman lisäämistä.

Palkkoja on korotettava niin, että reaaliansioiden kasvu ja ostovoiman lisääntyminen turvataan. Naisvaltaisten alojen ja pienimpiä palkkoja on korotettava muita enemmän. Työehtosopimusten vähimmäispalkka on nostettava vähintään 1500 euroon kuukaudessa, kuten SAK:n puheenjohtaja on esittänyt.

Julkisten palvelujen rahoitus on turvattava luopumalla suurituloisille suunnatuista verohelpotuksista, palauttamalla varallisuusvero, pörssiverolla ja verottamalla pääomatuloja kuten palkkatuloja. Kela-maksu on palautettava suurille yrityksille

Työaika on lyhennettävä 30 tuntiin viikossa ansioita alentamatta. Näin voidaan helpottaa sekä työttömyyttä että työuupumusta.

Share this Post