Budjettimielenosoitus

Erkki/ 17 elokuun, 2009/ Ajankohtaista

Budjettimielenosoitus Helsingissä Säätytalolla (Snellmaninkatu 9-11) keskiviikkona 26.8.2009 klo 9 alkaen.

Budjettivääryydet oikaistava!

Me mielenosoittajat vaadimme hallitukselta toimenpiteitä, joilla tartutaan
heti työttömyyden ja lomautusten aiheuttamiin toimeentulo-ongelmiin.
Perusturvaan, palveluihin ja työllisyyteen käytetty raha ei ole vain menoa:
se lisää kysyntää, palaa suurelta osin takaisin verotuloina ja vähentää
laman laskuja.

· Kelan, työttömyyskassojen ja sosiaalitoimistojen jonojen ja
päätösten viivästymisen vuoksi on ryhdyttävä maksamaan välittömästi
ennakkoon tukia. Nykyinen kahden kuukauden peruspäivärahan ennakkomaksatus
on täysin riittämätön.

· Työllisyyttä on elvytettävä panostamalla julkiselle sektorille.
Kunnille on taattava lisärahaa palveluihin, joiden tarve laman aikana kasvaa
ja joiden työllistävä vaikutus on hyvä.

· Rakennusalalla elvytysrahoja on kohdistettava sosiaaliseen
asuntotuotantoon. Etenkin pääkaupunkiseudulla on liian vähän kohtuuhintaisia
asuntoja.

· Työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha, opintoraha,
toimeentulotuen perusosa, pienet eläkkeet ja alimmat sairaus- ja muut
päivärahat on yhtenäistettävä ja niihin on saatava tuntuvat tasokorotukset.

Mistä rahat?

Hallitus väittää, ettei meillä ole talouden laman vuoksi varaa lisätä
budjettikehyksen liikkumavaraa. Päinvastoin, Suomi ottaa lisää velkaa,
vaikka maan kansantuote on noin 90 miljardia suurempi ja reaalisesti 50 %
korkeampi kuin ennen 1990-luvun alun lamaa. Yhtiöt ovat jakaneet tällä
vuosikymmenellä yhteensä kymmeniä miljardeja euroja osinkoja.

Verotusta muuttamalla elvytykseen on löydettävissä rahaa yksinkertaisilla
toimilla:

· Varallisuusveron palauttaminen toisi 100 miljoonaa euroa lisää.

· Jos pääomaverojen osuus olisi Suomessa samaa tasoa kuin EU-maissa
keskimäärin, verotuloja kertyisi vuodessa 4 – 5 miljardia euroa nykyistä
enemmän.

· Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa kokonaisveroaste on yli 5
prosenttiyksikköä Suomea suurempi.

· Kela-maksujen poiston peruminen yrityksiltä toisi miljardin lisää.

· Hyvätuloisten tuloveron kevennysten peruminen toisi 1,4 miljardia
lisää.

· Eläkerahastot ovat kasvaneet 10 vuodessa 2,5-kertasiksi, yli 100
miljardiin euroon. Niihin tulee yhä rahaa yhtä paljon tai enemmän kuin
niistä maksetaan ulos.

· Asevarusteluun käytetään Suomessa yli 700 miljoonaa vuodessa.

Mielenosoitusta koordinoi Helsingin työttömät ry. Järjestöiltä toivotaan
omia tunnuksia. Jos haluat pitää maksimissaan kolmen minuutin puheenvuoron,
ota yhteyttä Helsingin työttömiin, sposti hety@hety.fi

Share this Post