SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö terveysasemista

Erkki/ 30 huhtikuun, 2010/ Kannanotot

SKP torjuu Kokoomuksen linjan Vantaan terveyspalveluissa

Vantaan virkamiesjohto ei halua ottaa huomioon 30 000 vantaalaisen vaatimusta nykyisten kahdeksan terveysaseman säilyttämisestä ja terveyspalvelujen kehittämisestä asukkaiden tarpeita vastaavasti. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehdyssä virkamiesryhmän esityksessä yksi terveysasema lakkautetaan, toinen yksityistetään ja suurin osa asemista näivetetään ”terveyskioskeiksi”, joilta ei saa terveyspalveluja lainsäädännön edellyttämässä tarkoituksessa. Tähtäimenä on Vantaan terveyspalvelujen keskittäminen pelkästään kolmeen yksikköön ja palvelujen laajamittainen yksityistäminen.

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö antaa varauksettoman tukensa kansanliikkeen perustelluille vaatimuksille ja tuomitsee Kokoomusvetoisen virkamiesryhmän hankkeet, joilla pyritään estämään kuntalaisten vaikuttaminen päätöksentekoon. Virkamiestyöryhmän esitys on sosiaali- ja terveyslautakunnassa hylättävä ja palautettava se uudelleen valmisteluun, jossa otetaan lähtökohdaksi kuntalaisten  ilmaisema mielipide.

SKP:n kaupunkijärjestö torjuu jyrkästi Kokoomuksen projektin, jolla pyritään siirtämään päätöksenteko vaaleilla valittujen päättäjien ulottumattomiin liikelaitoistamalla ja yksityistämällä kunnallisia toimintoja. Liikesalaisuuden piirissä tapahtuva toiminta sulkee täydellisesti pois kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet heitä koskevissa asioissa. On nähtävissä myös selkeitä pyrkimyksiä tahallaan heikentää julkista palveluverkkoa ja siten luoda ulkoistetuille ja yksityisille toimijoille markkinoita. Lääkäripulan ylläpitäminen on eräs esimerkki tällaisesta toiminnasta.

SKP:n Vantaa kaupunkijärjestö

Share this Post