Vantaa-sopimuksella heikennetään ja yksityistetään palveluita

Erkki/ 5 joulukuun, 2009/ Ajankohtaista

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö:
Vantaan- sopimuksella heikennetään ja yksityistetään palveluita

Vantaan valtuustoryhmien tekemä sopimus muodostaa vuoden 2010 talousarvion sekä taloussuunnittelukauden 2010 -2013 kehyksen. Sopimus perustuu lähinnä tuulesta temmattuihin talouslaskelmiin ja sillä sitoudutaan ennalta äärimmäisen tiukkoihin tavoitteisiin aina vuoteen 2013 asti.
Sopimus vie kaupunginvaltuustolta ja lautakunnilta mahdollisuudet järjestää palveluja kuntalaisten parhaaksi ja linjataan taloutta jopa tulevien kunnallisvaalien jälkeiseen aikaan. Sillä pyritään vetämään myös matto kansalaisliikkeiden palvelujen puolustustoiminnalta.

Veroja korotetaan ja työntekijöitä vähennetään

Valtuustoryhmät ovat päättäneet korottaa kunnallisveroa 0,5 prosenttiyksiköllä ja yleistä kiinteistöveroa 0,1 prosenttiyksiköllä vuoden 2010 alusta. Lisäksi kaikkia maksuja ja tariffeja korotetaan kunkin sopimuskauteen kuuluvan vuoden alusta lukien. Tässä toteutuu oikeiston ajama perusajatus siirtyä entistä enemmän tasaveron suuntaan.
Sopimuksen perusteella työntekijöitä voidaan lomauttaa tuotannollisilla perusteilla ja valtuustoryhmät sitoutuvat vähentämään henkilöstöä keskimäärin 100 henkilötyövuotta per sopimuskauden vuosi. Tämä tarkoittaa palvelutuotannon resurssien huomattavaa heikentämistä.

Palveluja keskitetään ja karsitaan

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrä ja laatu jäädytetään vuoden 2009 tasolle koko sopimuskauden ajaksi. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saantia heikennetään niin, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona eikä perhe käytä samaan aikaan subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen
Sosiaali- ja terveysasemaverkostoa muutetaan siten, että kolmesta terveysasemasta muodostetaan laajan palvelun yksiköt, joka merkitsee muiden terveysasemien lakkauttamisia ja niiden palvelujen alas ajamista.
Terveydenhuollon vastaanottotoiminta aiotaan liikelaitoistaa ja terveydenhuollon suunniteltu toiminta kilpailuttaa ja yksityistää. Sosiaali- ja terveystoimessa lisätään erilaisten palvelusetelien käyttöönottoa, joka johtaa myös palvelujen yksityistämiseen. Vanhuksia jätetään heitteille siirtämällä heitä laitoshoidosta kotiin.

Omaisuus myydään ja toimintaa yksityistetään

Kaupungin oman varikon korjaamotoiminta aiotaan ulkoistaa, eli yksityistää. Kaupunki myy sopimuskauden aikana taseessaan olevat yksittäiset vuoka-asunnot, joita on yhteensä 680 kappaletta. Tilakeskus realisoi kaikki kaupungille ”tarpeettomiksi” jäävät toimitilat. Tarkoitus on, että kaupunki sitten vuokraa ne takasin. Ryhmät ovat päättäneet, että valmistellaan kiinteistöjen laajamittainen rahastointi ja/tai myynti tai takaisinvuokraus.
Ryhmät ovat sopineet myös, että kaupunki luopuu omasta korjausrakentamisen yksiköstään

Yksityistettyihin  palveluihin ei puututa

Merkille pantavaa – ja se kertoo sopimuksen luonteesta paljon – on se, siinä ei esitetä ainoatakaan toimenpidettä, jolla puututtaisiin kalliisiin yksityisiltä hankittuihin ostopalveluihin. Ostopalvelujen osuus kaupungin menoista on jo lähes 40 prosenttia.
Sopimuksessa ei ole sanallakaan esitetty vaatimuksia valtiovallan suuntaan, joka on loppukädessä syyllinen Vantaankin talouden heikkenemiseen.

Kommunistit vastustavat Vantaa-sopimusta

SKP:n Vantaa kaupunkijärjestö ei hyväksy tällaista kuntalaisten oikeuksia kaventavaa ja palveluja radikaalisti heikentävää sopimusta.
SKP:n Vantaa kaupunkijärjestö vaatii, että kaupungin on säilytettävä ja kehitettävä palvelutuotantoa omana tuotantona ja ryhdyttävä palauttamaan yksityisille luovutettuja palvelutehtävä takasin kaupungin haltuun. Kaikki peruspalveluihin kuuluvat palvelut tulee tuottaa kaupungin toimesta ja kiinteistöt pidettävä kaupungin omaisuutena.
Vantaan kaupungin on käytettävä kaikki arvovaltansa valtiovallan suuntaa valtionosuuksien palauttamiseksi -90 luvun alun tasolle ja veropolitiikan muuttamiseksi niin, että nyt kunnallisveroista vapaita pääomatuloja ryhdytään verottamaan kuten palkkatuloja.
Kunnat kantavat vastuun kansalaisten hyvinvoinnista. Niille on turvattava riittävät resurssit hyvinvoinnin takaamiseksi.

Share this Post