Keskuskomitea Yleisradion rahoituksesta 9.5.2009

Erkki/ 29 toukokuun, 2009/ Kannanotot

SKP:n keskuskomitea 9.5.09:

Yleisradion rahoitus turvattava oikeudenmukaisella tavalla

Yleisradiolla on tärkeä merkitys monipuolisen tiedonvälityksen,, sivistyksen, kulttuurin ja sananvapauden kehitykselle. Tämä edellyttää Yleisradion rahoituksen turvaamista.

Yleisradion rahoitusta pohtinut työryhmä on esittänyt televisioluvan korvaamista mediamaksulla, joka olisi kotitalouksilta 175 euroa vuodessa ja jota perittäisiin myös vähän isommilta yrityksiltä ja yhteisöiltä. Maksu kattaisi myös internetin ja muiden uusien medioiden kautta laajenevassa määrin tapahtuvan television ja radion ohjelmien seuraamisen.

SKP:n keskuskomitean mielestä esitetty mediamaksu on epäoikeudenmukainen. Se kohdistuu samansuuruisena niin köyhiin kuin rikkaisiin. Televisio, radio ja nykyisin myös internet ovat palveluja, joiden käyttö pitäisi turvata kaikille ilman, että sillä vaikeutetaan kenenkään toimeentuloa.

Mediamaksun vaihtoehtona esillä ollutta valtion budjettirahoitusta on vastustettu sillä perusteella, että se tekee Yleisradion riippuvaiseksi talouden ja politiikan suhdanteista. Käytännössä mediamaksu on yhtälailla riippuvainen eduskunnasta ja koska tahansa helposti muutettavissa. Yhtä epävarmaa on joidenkin vasemmistolaisten esitys mediamaksun kompensoimisesta pienituloisille nostamalla toimeentulotukea ja muuta perusturvaa.

Keskuskomitea pitää aiheellisena huolta Yleisradion riippumattomuudesta. Suurten kaupallisten mediatalojen ohella Yleisradion roolia on heikentänyt eduskuntapuolueiden pyrkimys alistaa tämä julkisen palvelun laitos pönkittämään niiden asemaa. Tästä on esimerkkinä hallintoneuvoston linja, jolla eduskunnan ulkopuolisia puolueita syrjitään taas television EU-vaalikeskusteluissa.

Keskuskomitea ehdottaa, että tasaveron kaltaisen mediamaksun sijasta säädetään laki, jolla velvoitetaan ohjaamaan Yleisradiolle valtion budjetista indeksiin sidottu summa, joka on nykyistä televisiolupamaksujen tuottoa suurempi.

SKP ei hyväksy kaupallisten mediayhtiöiden pyrkimyksiä vahvistaa asemiaan Yleisradion kustannuksella. Viime vuosina alennettuja kaupallisten televisiokanavien toimilupamaksuja on päinvastoin nostettava.

Share this Post