Vaalikiertue

SKP:n vaaliteltta kiertää Vantaalla seuraavasti. Tule keskustelemaan ehdokkaittemme kanssa ja tutustumaan poliittiseen vaihtoehtoomme.

 

la 28.3. Myyrmäen markkinat.

la 29.3. Korson markkinat

la  4.4. Tikkurila Tikkuraitti (samanaikaisesti Tikkurilan markkinat torilla )

pe 10.4. Hakunila klo 14-17.

la  11.4. Koivukylä 11- 15

ti  14.4. Myyrmäki 12-16

ke 15.4. Tikkurila 11- 15 Hernekeittotarjoilu !!!

pe 17.4. Korso 12-16

la  18.4.  Tikkurila 10-14

Kuvassa Rita Dahl Myyrmäen markkinoilla 28.3.

Torilla tavataan

Torilla tavataan liike laajenee.

Tiistaina 25.10.2011 pystytetään leiri Tikkurilan keskustaan Prisman eteen.

Toiminta jatkuu…

Lisätietoja esim. Facebookista https://www.facebook.com/groups/173743802714611/

Helsingissä pysyvä leiri eduskuntatalon edessä, vanhojen makasiinien alueella.
Katriinan terveysasema pelastettava!

Lähipalvelut on säilytettävä koko Vantaalla. Myös Luoteis-Vantaalla. Kaupungin johto suunnittelee Katriinan terveysaseman lopettamista vuoden loppuun mennessä.

Facebookissa on syntynyt ryhmä, jonka jäsenet kuten 30000 terveysasema-adressin allekirjoittajaa, eivät hyväksy terveysasemien lakkauttamista!

Tule mukaan puolustamaan Katriinan terveysasemaa ja muita lähipalveluita!

Vantaa-sopimuksella heikennetään ja yksityistetään palveluita

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö:
Vantaan- sopimuksella heikennetään ja yksityistetään palveluita

Vantaan valtuustoryhmien tekemä sopimus muodostaa vuoden 2010 talousarvion sekä taloussuunnittelukauden 2010 -2013 kehyksen. Sopimus perustuu lähinnä tuulesta temmattuihin talouslaskelmiin ja sillä sitoudutaan ennalta äärimmäisen tiukkoihin tavoitteisiin aina vuoteen 2013 asti.
Sopimus vie kaupunginvaltuustolta ja lautakunnilta mahdollisuudet järjestää palveluja kuntalaisten parhaaksi ja linjataan taloutta jopa tulevien kunnallisvaalien jälkeiseen aikaan. Sillä pyritään vetämään myös matto kansalaisliikkeiden palvelujen puolustustoiminnalta.

Veroja korotetaan ja työntekijöitä vähennetään

Valtuustoryhmät ovat päättäneet korottaa kunnallisveroa 0,5 prosenttiyksiköllä ja yleistä kiinteistöveroa 0,1 prosenttiyksiköllä vuoden 2010 alusta. Lisäksi kaikkia maksuja ja tariffeja korotetaan kunkin sopimuskauteen kuuluvan vuoden alusta lukien. Tässä toteutuu oikeiston ajama perusajatus siirtyä entistä enemmän tasaveron suuntaan.
Sopimuksen perusteella työntekijöitä voidaan lomauttaa tuotannollisilla perusteilla ja valtuustoryhmät sitoutuvat vähentämään henkilöstöä keskimäärin 100 henkilötyövuotta per sopimuskauden vuosi. Tämä tarkoittaa palvelutuotannon resurssien huomattavaa heikentämistä.

Palveluja keskitetään ja karsitaan

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrä ja laatu jäädytetään vuoden 2009 tasolle koko sopimuskauden ajaksi. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saantia heikennetään niin, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona eikä perhe käytä samaan aikaan subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon tai yksityisen hoidon tukeen
Sosiaali- ja terveysasemaverkostoa muutetaan siten, että kolmesta terveysasemasta muodostetaan laajan palvelun yksiköt, joka merkitsee muiden terveysasemien lakkauttamisia ja niiden palvelujen alas ajamista.
Terveydenhuollon vastaanottotoiminta aiotaan liikelaitoistaa ja terveydenhuollon suunniteltu toiminta kilpailuttaa ja yksityistää. Sosiaali- ja terveystoimessa lisätään erilaisten palvelusetelien käyttöönottoa, joka johtaa myös palvelujen yksityistämiseen. Vanhuksia jätetään heitteille siirtämällä heitä laitoshoidosta kotiin.

Omaisuus myydään ja toimintaa yksityistetään

Kaupungin oman varikon korjaamotoiminta aiotaan ulkoistaa, eli yksityistää. Kaupunki myy sopimuskauden aikana taseessaan olevat yksittäiset vuoka-asunnot, joita on yhteensä 680 kappaletta. Tilakeskus realisoi kaikki kaupungille ”tarpeettomiksi” jäävät toimitilat. Tarkoitus on, että kaupunki sitten vuokraa ne takasin. Ryhmät ovat päättäneet, että valmistellaan kiinteistöjen laajamittainen rahastointi ja/tai myynti tai takaisinvuokraus.
Ryhmät ovat sopineet myös, että kaupunki luopuu omasta korjausrakentamisen yksiköstään

Yksityistettyihin  palveluihin ei puututa

Merkille pantavaa – ja se kertoo sopimuksen luonteesta paljon – on se, siinä ei esitetä ainoatakaan toimenpidettä, jolla puututtaisiin kalliisiin yksityisiltä hankittuihin ostopalveluihin. Ostopalvelujen osuus kaupungin menoista on jo lähes 40 prosenttia.
Sopimuksessa ei ole sanallakaan esitetty vaatimuksia valtiovallan suuntaan, joka on loppukädessä syyllinen Vantaankin talouden heikkenemiseen.

Kommunistit vastustavat Vantaa-sopimusta

SKP:n Vantaa kaupunkijärjestö ei hyväksy tällaista kuntalaisten oikeuksia kaventavaa ja palveluja radikaalisti heikentävää sopimusta.
SKP:n Vantaa kaupunkijärjestö vaatii, että kaupungin on säilytettävä ja kehitettävä palvelutuotantoa omana tuotantona ja ryhdyttävä palauttamaan yksityisille luovutettuja palvelutehtävä takasin kaupungin haltuun. Kaikki peruspalveluihin kuuluvat palvelut tulee tuottaa kaupungin toimesta ja kiinteistöt pidettävä kaupungin omaisuutena.
Vantaan kaupungin on käytettävä kaikki arvovaltansa valtiovallan suuntaa valtionosuuksien palauttamiseksi -90 luvun alun tasolle ja veropolitiikan muuttamiseksi niin, että nyt kunnallisveroista vapaita pääomatuloja ryhdytään verottamaan kuten palkkatuloja.
Kunnat kantavat vastuun kansalaisten hyvinvoinnista. Niille on turvattava riittävät resurssit hyvinvoinnin takaamiseksi.

Budjettimielenosoitus

Budjettimielenosoitus Helsingissä Säätytalolla (Snellmaninkatu 9-11) keskiviikkona 26.8.2009 klo 9 alkaen.

Budjettivääryydet oikaistava!

Me mielenosoittajat vaadimme hallitukselta toimenpiteitä, joilla tartutaan
heti työttömyyden ja lomautusten aiheuttamiin toimeentulo-ongelmiin.
Perusturvaan, palveluihin ja työllisyyteen käytetty raha ei ole vain menoa:
se lisää kysyntää, palaa suurelta osin takaisin verotuloina ja vähentää
laman laskuja.

· Kelan, työttömyyskassojen ja sosiaalitoimistojen jonojen ja
päätösten viivästymisen vuoksi on ryhdyttävä maksamaan välittömästi
ennakkoon tukia. Nykyinen kahden kuukauden peruspäivärahan ennakkomaksatus
on täysin riittämätön.

· Työllisyyttä on elvytettävä panostamalla julkiselle sektorille.
Kunnille on taattava lisärahaa palveluihin, joiden tarve laman aikana kasvaa
ja joiden työllistävä vaikutus on hyvä.

· Rakennusalalla elvytysrahoja on kohdistettava sosiaaliseen
asuntotuotantoon. Etenkin pääkaupunkiseudulla on liian vähän kohtuuhintaisia
asuntoja.

· Työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha, opintoraha,
toimeentulotuen perusosa, pienet eläkkeet ja alimmat sairaus- ja muut
päivärahat on yhtenäistettävä ja niihin on saatava tuntuvat tasokorotukset.

Mistä rahat?

Hallitus väittää, ettei meillä ole talouden laman vuoksi varaa lisätä
budjettikehyksen liikkumavaraa. Päinvastoin, Suomi ottaa lisää velkaa,
vaikka maan kansantuote on noin 90 miljardia suurempi ja reaalisesti 50 %
korkeampi kuin ennen 1990-luvun alun lamaa. Yhtiöt ovat jakaneet tällä
vuosikymmenellä yhteensä kymmeniä miljardeja euroja osinkoja.

Verotusta muuttamalla elvytykseen on löydettävissä rahaa yksinkertaisilla
toimilla:

· Varallisuusveron palauttaminen toisi 100 miljoonaa euroa lisää.

· Jos pääomaverojen osuus olisi Suomessa samaa tasoa kuin EU-maissa
keskimäärin, verotuloja kertyisi vuodessa 4 – 5 miljardia euroa nykyistä
enemmän.

· Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa kokonaisveroaste on yli 5
prosenttiyksikköä Suomea suurempi.

· Kela-maksujen poiston peruminen yrityksiltä toisi miljardin lisää.

· Hyvätuloisten tuloveron kevennysten peruminen toisi 1,4 miljardia
lisää.

· Eläkerahastot ovat kasvaneet 10 vuodessa 2,5-kertasiksi, yli 100
miljardiin euroon. Niihin tulee yhä rahaa yhtä paljon tai enemmän kuin
niistä maksetaan ulos.

· Asevarusteluun käytetään Suomessa yli 700 miljoonaa vuodessa.

Mielenosoitusta koordinoi Helsingin työttömät ry. Järjestöiltä toivotaan
omia tunnuksia. Jos haluat pitää maksimissaan kolmen minuutin puheenvuoron,
ota yhteyttä Helsingin työttömiin, sposti hety@hety.fi