Ensimmäiset kommunistien Vantaan ja Keravan aluevaaliehdokkaat

3. marraskuuta 2021
Kuva Tikkurilan terveysaseman pääsisäänkäynnin seinäkyltistä.

Suomen kommunistisen puolueen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ehdokaslistan viisi ensimmäistä nimeä on selvillä! Viiden ehdokkaan myötä molemmat paikkakunnat on edustettuina.

Julkistetut ehdokkaamme aluevaaleissa

Matti Christensen, Kerava
Jari Karttunen, Vantaa
Ossi Kähmi, Vantaa
Thea Lausa, Vantaa
Jiri Mäntysalo, Vantaa

Meillä kommunisteilla on paljon kritiikkiä sote-uudistusta vastaan. Sitä suuremmalla syyllä osallistumme tammikuun aluevaaleihin, joissa valitaan valtuutetut päättämään hyvinvointialueiden harteille tulevista asioista. Kommunistien tavoitteina on turvata julkiset lähipalvelut ja niille riittävä rahoitus sekä parantaa lähidemokratiaa ja asukkaiden ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

Taistelu lähipalveluista on jälleen käsillä

24. syyskuuta 2021
Kuva Ei leikkirahaa -mielenosoituksesta ja sen yläosassa lisätty 'Aluevaalit 2022' -teksti punaisella pohjalla.

Merkittävä osa kuntapalveluista, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi, siirtyvät uusien hyvinvointialueiden harteille vuoden 2023 alusta lähtien. Verrattain ripeä sote-uudistuksen läpimeno eduskunnassa tällä hallituskaudella on ollut helpotus monille poliitikoille, mutta asukkaiden ja sote-alan henkilöstön kannalta isointa ongelmaa uudistus ei kuitenkaan ratkaise. Palvelut tarvitsevat yksinkertaisesti lisää rahaa. Sitä ei uusi hallintorakenne tuo.

Marinin hallituksen sote-uudistukseen ja uuteen hallintorakenteeseen liittyy monia isoja ongelmia. Soten rahoitusmalliin on sisäänrakennettu leikkuri, joka huomioi palvelutarpeen kasvun hyvinvointialueilla vain 80 prosenttisesti. Tämä on ihmisten ja palvelujen kannalta vaarallinen siirto, joka sementoi entisestään pitkään jatkunutta palvelujen aliresurssointia. Sisäänrakennettu leikkuri myöskin päästää poliitikot päättäjän vastuusta, kun leikkaus tapahtuu automaattisesti ilman erillistä päätöstä. Siksi tuleva malli on varmaan leikkaajien mielestä mainio.

Demokratian kannalta sote-uudistus on kohtalokas. Kun palvelujen järjestäminen ja päätöksenteko siirtyy kunnilta isommille alueille, on lähidemokratian toteutuminen jatkossa hankalampaa. Säästöpaineiden takia ihmisistä etääntyy palvelut ja hyvinvointialueiden myötä etääntyy myös asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. Erikoissairaanhoito on järkevää organisoida sairaanhoitopiireittäin, mutta peruspalveluiden toteuttamiselle kuntien omana tuotantona on selvät perusteet.

Suomen poliittinen eliitti haluaa näyttäytyä monessa käänteessä EU:n mallioppilaana, mutta sote-palvelujen keskittämiseen ja ihmisistä etäännyttämiseen johtava kehitys kuitenkin jatkuu.


Huomionarvoista on, että EU:n kestävän kaupunkikehityksen ohjeiden mukaan peruspalvelut tulee olla asutuskeskuksissa kävelyetäisyydellä. Suomen poliittinen eliitti haluaa näyttäytyä monessa käänteessä EU:n mallioppilaana, mutta sote-palvelujen keskittämiseen ja ihmisistä etäännyttämiseen johtava kehitys kuitenkin jatkuu.

Meillä kommunisteilla on paljon kritiikkiä sote-uudistusta vastaan. Sitä suuremmalla syyllä osallistumme tammikuun aluevaaleihin.

Meillä kommunisteilla on paljon kritiikkiä sote-uudistusta vastaan. Sitä suuremmalla syyllä osallistumme tammikuun aluevaaleihin, joissa valitaan valtuutetut päättämään hyvinvointialueiden harteille tulevista asioista. Kommunistien tavoitteina on turvata julkiset lähipalvelut ja niille riittävä rahoitus sekä parantaa lähidemokratiaa ja asukkaiden ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

Aluevaalit lähestyvät!

31. heinäkuuta 2021
SKP:n vaaliauto ja aktiiveja.

Uudet aluevaalit pidetään tammikuussa 2022. Aluevaalit järjestetään sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta uusille hyvinvointialueille. Olet tervetullut ehdokkaaksi SKP:n listalle Vantaan ja Keravan vaalipiiriin sekä mukaan vaalityöhön!

Aluevaaleissa vantaalaista ehdokasta voi äänestää Keravasta ja päinvastoin sekä vantaalaiset ja keravalaiset ehdokkaat osallistuvat yhteisillä listoilla.

Eduskunta hyväksyi Sanna Marinin hallituksen sote-mallin kesäkuussa. Terveydenhoito sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät nyt kunnilta 21 hyvinvointialueen ja viiden yhteistyöalueen vastuulle. Yksi perustettava hyvinvointialue tulee olemaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, joka muodostaa aluevaaleissa myös oman vaalipiirin. Vantaalaista ehdokasta voi siis äänestää Keravasta ja päinvastoin sekä vantaalaiset ja keravalaiset ehdokkaat osallistuvat yhteisillä listoilla.

Haemme nyt ehdokkaita aluevaaleihin. Tervetuloa kommunistien listalle (jäsenenä tai sitoutumattomana) tai muuten mukaan vaalityöhön! Ota yhteyttä SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön puheenjohtajaan Ossi Kähmiin (ossi.kahmi@gmail.com) tai sihteeriin Jiri Mäntysaloon (jiri.mantysalo@desili.fi)!

******

Kantojamme sote-uudistukseen ja uusiin hyvinvointialueisiin

Palvelujen rahoitusvaje ja päätöksenteon siirtäminen hyvinvointialueille uhkaa johtaa lähipalvelujen karsimiseen. Kun paikallisten tarpeiden tuntemus heikkenee ja sote-palvelut irrotetaan kuntien muusta toiminnasta, vaikeutuu myös sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen.

SKP:n tavoitteet paremmista palveluista ja eriarvoisuuden vähentämisestä sote-palveluissa edellyttävät palvelujen rahoituksen tuntuvaa tasokorotusta ja peruspalvelujen vahvistamista.

Kun rahoituksen taso ei kokonaisuutena nouse, johtaa alueellisten erojen vähentäminen rahoituksen leikkaamiseen Helsingissä ja useilla muilla alueilla. Rahoitusvajetta ylläpitää se, että palvelutarpeiden kasvu huomioidaan jatkossa vain 80 prosenttisesti. Riittävän henkilöstömitoituksen turvaamisen ja palkkauksen parantamisen sijasta rahoitusmalli kannustaa palkkakehityksen ”hillitsemiseen”.

SKP:n tavoitteet paremmista palveluista ja eriarvoisuuden vähentämisestä sote-palveluissa edellyttävät palvelujen rahoituksen tuntuvaa tasokorotusta, peruspalvelujen vahvistamista, palvelumaksujen vähentämistä ja lopulta poistamista, sekä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä.

Palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi on välttämätöntä parantaa myös työntekijöiden työehtoja ja vaikutusmahdollisuuksia, sekä huomioida työntekijöiden osaaminen ja kokemus paremmin myös sote-uudistusta toteuttaessa. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on kehitettävä osallistuvaa demokratiaa.

Jos osa rahoituksesta kerätään tulevaisuudessa maakuntaverolla, pitää se tehdä tulojen mukaan kiristyvällä progressiivisella verotuksella, joka ulotetaan koskemaan myös pääomatuloja. Valtion rahoituksella on jatkossakin tasoitettava alueellisia eroja. Yksityistä hoito- ja hoivabisnestä suosivasta monikanavarahoituksesta on siirryttävä asteittain siihen, että lakisääteiset sote-palvelut järjestetään julkisina palveluina.

Korson osastokokous käynnisteli uutta kulttuuria

15. heinäkuuta 2021
Kuva Korson Ankkapuistosta ja kuvan päälle lisättynä SKP:n logo ja viereen valkoisella teksti 'Korso'.

SKP:n Korson osasto piti vuosikokouksensa Malmin puoluetoimistolla ja etänä Skypellä tänään 15.7. Kokous oli ensimmäinen laatuaan pitkään aikaan ja valitsi uudet vastuuhenkilöt tarttumaan toimeen.

Osaston hallitukseen valittiin kolme toveria. Korson osaston puheenjohtajaksi valittiin Jiri Mäntysalo, sihteeriksi Thea Susan Lausa ja hallituksen kolmanneksi jäseneksi Matti Christensen.

Paikallistason osastotoimintaa käynnistelevä kokous oli osoitus uuden kulttuurin luomisesta osastotoimintaa vahvistaen ja esiin nostaen. SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö linjaa tämän vuoden toimintasuunnitelmassaan, että kiinnostusta puoluetoimintaa kohtaan ryhdytään rakentamaan paikallistasolta käsin. Tässä kollektiivisessa hankkeessa Korson osasto on mukana.

Osastomme on vielä pieni, mutta kaikki kasvaa toiminnasta ja tovereista. Tervetuloa mukaan puoluetyöhön!

SKP:n Korson osaston yhteystiedot löydät täältä!

Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin toimintaan!

6. heinäkuuta 2021
Pimeä aikataulunäyttö Korson asematunnelissa 13.2.2021.

Näytöt, joiden tarkoitus on kertoa viimeisimpien bussivuorojen kulusta ja aikatauluista, ovat olleet pimeinä Korson asematunnelissa ainakin helmikuusta lähtien. Toimimattomat aikataulunäytöt ovat yksinkertaisesti huonoa infranhoitoa, joka pitää korjata.

Aikataulunäyttöjä ei ole alun perin asennettu turhan takia, vaan myös bussiaikatauluista kertovilla näytöillä on sama tärkeä tehtävä kuin juna-asemien näytöillä. Korson asematunnelissa näytöillä on iso merkitys etenkin siksi, että tunnelin kautta kuljetaan monesti junalta bussille. Ajantasaisen tiedon saaminen näytöiltä on oleellista. Silloin älypuhelinta käyttävien ei tarvitsisi tarkistaa aikatauluja joka kerta HSL-sovelluksesta, jonka reittioppaan ja lipun toimivuuden kanssa on muutenkin toistuvia ongelmia. Lisäksi pitää ottaa huomioon kaikki ne joukkoliikenteen käyttäjät, jotka eivät käytä sovellusta.

Edellytämme Korson asematunnelin aikataulunäyttöjen käyttöönottoa tai tarvittaessa korjaamista viipymättä. Nykyisellään näyttöjen toimimattomuus on selkeä puute ja huononnus kaupunki-infraan.

SKP:n Korson osasto