SKP:n Uudenmaan piiri Brexitistä

Erkki/ 4 heinäkuun, 2016/ Kannanotot

Brexit avaa uusia näköaloja

Brittien brexit on tervetullut tapahtuma koko Euroopalle. Eroaminen EU-jäsenyydestä kertoo sen, että uusliberalistinen politiikka on tullut tiensä päähän. Kansalaisten mitta on täynnä EU:n leikkauspolitiikkaa, eurokuria ja epädemokraattista komentohallintoa. Se avaa näköalan suoran demokratian toteuttamiselle.

brexit

Brexit osoittaa, että EU:sta voi erota. Irtautuminen EU-sopimusten kahleista on tullut mahdolliseksi ja ajankohtaiseksi myös Suomessa. Brexit avaa keskustelun mahdollisuuksista järjestää kansojen välinen yhteistyö aivan uudelta pohjalta vaihtoehtona suurpääoman hallitsemalle ja sen etuihin perustuvalle EU:lle. Tässä keskustelussa ja toiminnassa SKP on yhteistyössä Euroopan vasemmiston ja kommunistisen liikkeen kanssa. Torjumme äärinationalismin ja rasismin.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestön mielestä Sipilän hallituksen EU-peräistä leikkauspolitiikkaa ja kiky-sopimuksia vastaan on koottava ay- ja kansalaisliikkeiden laaja rintama. Julkisen sektorin kaventamisen, palkka ja työehtojen heikentämisen sijaan tarvitaan julkisen talouden vahvistamista, perusturvan parantamista ja ostovoiman lisäämistä palkkoja korottamalla. Työllisyyden parantamiseksi on työaikaa lyhennettävä 30 tuntiin viikossa.

Share this Post