Korson osastokokous käynnisteli uutta kulttuuria

Kuva Korson Ankkapuistosta ja kuvan päälle lisättynä SKP:n logo ja viereen valkoisella teksti 'Korso'.

SKP:n Korson osasto piti vuosikokouksensa Malmin puoluetoimistolla ja etänä Skypellä tänään 15.7. Kokous oli ensimmäinen laatuaan pitkään aikaan ja valitsi uudet vastuuhenkilöt tarttumaan toimeen.

Osaston hallitukseen valittiin kolme toveria. Korson osaston puheenjohtajaksi valittiin Jiri Mäntysalo, sihteeriksi Thea Susan Lausa ja hallituksen kolmanneksi jäseneksi Matti Christensen.

Paikallistason osastotoimintaa käynnistelevä kokous oli osoitus uuden kulttuurin luomisesta osastotoimintaa vahvistaen ja esiin nostaen. SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö linjaa tämän vuoden toimintasuunnitelmassaan, että kiinnostusta puoluetoimintaa kohtaan ryhdytään rakentamaan paikallistasolta käsin. Tässä kollektiivisessa hankkeessa Korson osasto on mukana.

Osastomme on vielä pieni, mutta kaikki kasvaa toiminnasta ja tovereista. Tervetuloa mukaan puoluetyöhön!

SKP:n Korson osaston yhteystiedot löydät täältä!

Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin toimintaan!

Pimeä aikataulunäyttö Korson asematunnelissa 13.2.2021.

Näytöt, joiden tarkoitus on kertoa viimeisimpien bussivuorojen kulusta ja aikatauluista, ovat olleet pimeinä Korson asematunnelissa ainakin helmikuusta lähtien. Toimimattomat aikataulunäytöt ovat yksinkertaisesti huonoa infranhoitoa, joka pitää korjata.

Aikataulunäyttöjä ei ole alun perin asennettu turhan takia, vaan myös bussiaikatauluista kertovilla näytöillä on sama tärkeä tehtävä kuin juna-asemien näytöillä. Korson asematunnelissa näytöillä on iso merkitys etenkin siksi, että tunnelin kautta kuljetaan monesti junalta bussille. Ajantasaisen tiedon saaminen näytöiltä on oleellista. Silloin älypuhelinta käyttävien ei tarvitsisi tarkistaa aikatauluja joka kerta HSL-sovelluksesta, jonka reittioppaan ja lipun toimivuuden kanssa on muutenkin toistuvia ongelmia. Lisäksi pitää ottaa huomioon kaikki ne joukkoliikenteen käyttäjät, jotka eivät käytä sovellusta.

Edellytämme Korson asematunnelin aikataulunäyttöjen käyttöönottoa tai tarvittaessa korjaamista viipymättä. Nykyisellään näyttöjen toimimattomuus on selkeä puute ja huononnus kaupunki-infraan.

SKP:n Korson osasto

Vuosikokous uusi SKP:n Vantaan kaupunkikomiteaa

Kuvassa SKP:n lippu.

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö piti vuosikokouksensa Malmin puoluetoimistolla tiistaina 6.7. Kokouksessa valittiin uusi kaupunkikomitea Vantaalle sekä käsiteltiin mennyttä ja tulevaa toimintaa.

Uusi kaupunkikomitea avaa myös uutta aikaa SKP:n Vantaan kaupunkijärjestössä. Viimeisestä kaupunkikomitean kokoontumisesta oli kulunut aikaa, mutta nyt tavoitelistalla on monia puoluetoimintaa nostavia kysymyksiä. Esimerkiksi osastotason toimintaa on tarkoitus lähteä uudelleenherättämään ja nostamaan kiinnostusta puolueeseen paikallistasolta käsin.

Vantaan Tiedonantaja-kerho jatkaa kokoontumistaan jatkossakin ja sen toimintaan on jokainen toveri tervetullut!

Kaupunkikomitean jäsenet ja toimihenkilöt

Ossi Kähmi, puheenjohtaja
Jari Karttunen, varapuheenjohtaja
Jiri Mäntysalo, sihteeri
Erkki Matinlassi, taloudenhoitaja
Heikki Ekman
Juha Kovanen

Liity mukaan kommunistien porukkaan!

Avoimuuslupaus

Avoimuuslupaus äänestäjillemme ja asukkaille kuvassa tekstinä.

Meille SKP:n vantaalaisille ehdokkaille avoimuuden edistäminen on yksi keskeisimmistä tavoitteistamme – kuntien päätöksenteon tulee olla avointa ja julkista. Sitoudumme kuvan lupaukseen, joka on laadittu Perjantaisaunojen, kuntalaisten etävaalipaneelien, työryhmässä.

Asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen laajentaminen on tärkein keino ehkäistä ennalta korruptiota. Valmistelussa on oltava erilaisia vaihtoehtoja, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa.

Nykyisin muilta suljettuna pidettävät kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset tulee avata julkisiksi lukuun ottamatta lain nojalla salassa pidettäviä asioita. Kuntien keskeisten johtajien työtehtäviin liittyvistä tapaamisista tulee kertoa julkisilla kalentereilla. Jääviyssääntöjen valvonta tulee olla tarkkaa.

Vaalien ehdokasnumerot selvillä

SKP Vantaan ehdokasnumerot kuntavaaleissa 2021.

Numeromme on täällä! Äänestä kuntavaaleissa hyvinvointia, lähidemokratiaa ja kuntataloutta vahvistavaa listaa – numeroita 465-469!

465 Heikki Ekman, opiskelija
466 Jari Karttunen, pääsihteeri, filosofian maisteri
467 Eeva Kaukoluoto, kehittämiskonsultti, filosofian tohtori
468 Ossi Kähmi, linja-autonkuljettaja, filosofian maisteri
469 Jiri Mäntysalo, graafikko

Tutustu meidän vaalivaatimuksiin ja ehdokkaisiin täällä!