Keskuskomitea Yleisradion rahoituksesta 9.5.2009

SKP:n keskuskomitea 9.5.09:

Yleisradion rahoitus turvattava oikeudenmukaisella tavalla

Yleisradiolla on tärkeä merkitys monipuolisen tiedonvälityksen,, sivistyksen, kulttuurin ja sananvapauden kehitykselle. Tämä edellyttää Yleisradion rahoituksen turvaamista.

Yleisradion rahoitusta pohtinut työryhmä on esittänyt televisioluvan korvaamista mediamaksulla, joka olisi kotitalouksilta 175 euroa vuodessa ja jota perittäisiin myös vähän isommilta yrityksiltä ja yhteisöiltä. Maksu kattaisi myös internetin ja muiden uusien medioiden kautta laajenevassa määrin tapahtuvan television ja radion ohjelmien seuraamisen.

SKP:n keskuskomitean mielestä esitetty mediamaksu on epäoikeudenmukainen. Se kohdistuu samansuuruisena niin köyhiin kuin rikkaisiin. Televisio, radio ja nykyisin myös internet ovat palveluja, joiden käyttö pitäisi turvata kaikille ilman, että sillä vaikeutetaan kenenkään toimeentuloa.

Mediamaksun vaihtoehtona esillä ollutta valtion budjettirahoitusta on vastustettu sillä perusteella, että se tekee Yleisradion riippuvaiseksi talouden ja politiikan suhdanteista. Käytännössä mediamaksu on yhtälailla riippuvainen eduskunnasta ja koska tahansa helposti muutettavissa. Yhtä epävarmaa on joidenkin vasemmistolaisten esitys mediamaksun kompensoimisesta pienituloisille nostamalla toimeentulotukea ja muuta perusturvaa.

Keskuskomitea pitää aiheellisena huolta Yleisradion riippumattomuudesta. Suurten kaupallisten mediatalojen ohella Yleisradion roolia on heikentänyt eduskuntapuolueiden pyrkimys alistaa tämä julkisen palvelun laitos pönkittämään niiden asemaa. Tästä on esimerkkinä hallintoneuvoston linja, jolla eduskunnan ulkopuolisia puolueita syrjitään taas television EU-vaalikeskusteluissa.

Keskuskomitea ehdottaa, että tasaveron kaltaisen mediamaksun sijasta säädetään laki, jolla velvoitetaan ohjaamaan Yleisradiolle valtion budjetista indeksiin sidottu summa, joka on nykyistä televisiolupamaksujen tuottoa suurempi.

SKP ei hyväksy kaupallisten mediayhtiöiden pyrkimyksiä vahvistaa asemiaan Yleisradion kustannuksella. Viime vuosina alennettuja kaupallisten televisiokanavien toimilupamaksuja on päinvastoin nostettava.

Keskuskomitea 9.5.2009

SKP:n keskuskomitea 9.5.09:

EU:n suhteita Kuubaan kehitettävä

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea lähettää solidaarisen tervehdyksen Kuuban kansalle ja kommunistiselle puolueelle Kuuban vallankumouksen 50-vuotisjuhlien merkeissä.

Kuuban kehitys on esimerkki siitä, että sosialismin rakentaminen on reaalinen vaihtoehto riistoon, eriarvoisuuteen ja väkivaltaan perustuvalle kapitalismille. Kuuban vallankumous on turvannut kuubalaisille koulutuksen, terveydenhuollon ja monilla muilla aloilla perusoikeudet, joista muissa kehitysmaissa useimmat ihmiset voivat vain haaveilla. Samalla Kuubasta on tullut ekologisesti kestävän kehityksen edelläkävijä.

Kuuba on myös esimerkki kansainvälisestä solidaarisuudesta. Kuuban vallankumous on kestänyt vuosikymmeniä jatkuneen kauppasaarron laajan kansainvälisen solidaarisuusliikkeen tukemana. Toisaalta Kuuba on antanut tukea muiden maiden edistyksellisille pyrkimyksille muun muassa lähettämällä niihin suuren määrän lääkäreitä.

Yhdysvaltojen uusi presidentti on luvannut uutta asennoitumista suhteissa Kuubaan. Näiden lupausten merkitystä mitataan ennen muuta siinä, onko USA:n hallinto valmis purkamaan Kuuban saarron. Kyse on myös normaalin inhimillisen kanssakäymisen ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittamisesta esimerkiksi vapauttamalla vuosikausia USA:ssa vangittuna pidetty ”Kuuban viisikko”, joka pyrki vain suojelemaan maataan terrorismilta.

SKP:n keskuskomitea vetoaa Suomen hallitukseen ja Euroopan unionin toimielimiin, jotta EU seuraa Latinalaisen Amerikan maiden esimerkkiä kehittämällä yhteistyösuhteita Kuuban kanssa ja luopumalla noudattamasta USA:n julistamaa laitonta kauppasaartoa. Suomen hallituksen tulee toimia sen puolesta, että EU hylkää vuonna 1996 Kuuban suhteen määritellyn ”yhteisen kannan”, joka suuntautuu Kuuban kanssa tapahtuvaa yhteistyötä vastaan.

Samalla keskuskomitea kehottaa kaikkia Kuuba-solidaarisuustoiminnasta kiinnostuneita osallistumaan kuubalaisten ympäristöjärjestöjen ekologista kasvatustyötä tukevan Spartacus-säätiön projektin rahoituksen keräämiseen.

EU:n suhteita Kuubaan kehitettävä

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea lähettää solidaarisen tervehdyksen Kuuban kansalle ja kommunistiselle puolueelle Kuuban vallankumouksen 50-vuotisjuhlien merkeissä.

Kuuban kehitys on esimerkki siitä, että sosialismin rakentaminen on reaalinen vaihtoehto riistoon, eriarvoisuuteen ja väkivaltaan perustuvalle kapitalismille. Kuuban vallankumous on turvannut kuubalaisille koulutuksen, terveydenhuollon ja monilla muilla aloilla perusoikeudet, joista muissa kehitysmaissa useimmat ihmiset voivat vain haaveilla. Samalla Kuubasta on tullut ekologisesti kestävän kehityksen edelläkävijä.

Kuuba on myös esimerkki kansainvälisestä solidaarisuudesta. Kuuban vallankumous on kestänyt vuosikymmeniä jatkuneen kauppasaarron laajan kansainvälisen solidaarisuusliikkeen tukemana. Toisaalta Kuuba on antanut tukea muiden maiden edistyksellisille pyrkimyksille muun muassa lähettämällä niihin suuren määrän lääkäreitä.

Yhdysvaltojen uusi presidentti on luvannut uutta asennoitumista suhteissa Kuubaan. Näiden lupausten merkitystä mitataan ennen muuta siinä, onko USA:n hallinto valmis purkamaan Kuuban saarron. Kyse on myös normaalin inhimillisen kanssakäymisen ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittamisesta esimerkiksi vapauttamalla vuosikausia USA:ssa vangittuna pidetty ”Kuuban viisikko”, joka pyrki vain suojelemaan maataan terrorismilta.

SKP:n keskuskomitea vetoaa Suomen hallitukseen ja Euroopan unionin toimielimiin, jotta EU seuraa Latinalaisen Amerikan maiden esimerkkiä kehittämällä yhteistyösuhteita Kuuban kanssa ja luopumalla noudattamasta USA:n julistamaa laitonta kauppasaartoa. Suomen hallituksen tulee toimia sen puolesta, että EU hylkää vuonna 1996 Kuuban suhteen määritellyn ”yhteisen kannan”, joka suuntautuu Kuuban kanssa tapahtuvaa yhteistyötä vastaan.

Samalla keskuskomitea kehottaa kaikkia Kuuba-solidaarisuustoiminnasta kiinnostuneita osallistumaan kuubalaisten ympäristöjärjestöjen ekologista kasvatustyötä tukevan Spartacus-säätiön projektin rahoituksen keräämiseen.
Tulosta tämä sivu

Kysely Hakunilan asukkaille

Kyselyyn vastaat alle viidessä minuutissa. Kerro mielipiteesi.
[SURVEYS 1]